วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

กลุ่มจักรยานคนจน ร่วมใจระดมทุน จัดหาจักรยานแก่เด็กด้อยโอกาส

กลุ่มจักรยานคนจน ร่วมใจระดมทุน จัดหาจักรยานแก่เด็กด้อยโอกาส
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กลุ่มจักรยานคนจน ร่วมใจระดมทุน จัดหาจักรยานแก่เด็กด้อยโอกาส

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีกิจกรรมมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนเพื่อใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 26 คัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมเด็จพระองค์เจ้า สีสุวัฒถ์ ดวงนรบดินทณ์ อินทรพิทักษ์ อัครเมศวร นาคะเมธากูร (จากราชอาณาจักรกัมพูชา) เป็นประธาน เสด็จพร้อมพระอนุชา 2 พระองค์ ได้แก่ พระอนุชาอัคเรศวร นาคะเมธากูร และพระอนุชาปะวะเรศวร นาคะเมธากุร ในโอกาสนี้พระองค์ทรงร่วมบริจาคจักรยานด้วย

 

โดยมีศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวถวายการต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมการมอบจักรยาน ได้กระทำมาแล้วหลายครั้ง โดยเริ่มจากรวมตัวกับเพื่อนจัดตั้งกลุ่มจักรยานคนจน เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดหาจักรยาน ให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจนเพื่อใช้เป็นพาหนะเดินทางมาโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายอันส่งผลให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมเรื่อยมา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความตั้งใจในการเรียนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป


ทางด้านกลุ่มจักรยานคนจน นำโดยนายสายัน จันทะรัง อัยการเชี่ยวชาญ นายประพันธ์ โพธิ์วันนา ผู้อำนวนการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายมงคล ค่อมสิงห ์ปลัด อบต.บัวใหญ่ พร้อมสมาชิกกลุ่มจักรยานคนจนประกอบด้วย จสต. จิรศักดิ์ วรรณคำ รตท. ทัศน์ วิเศษวุฒิ นายจันดา โฮ้หนู นายทองพูล สุนนท์ คุณครูระเบียบ บุษราคัม คุณครูไฉไล ไชยเดช คุณครูชลธิชา แข็งขัน คุณครูราตรี ยศรุ่งเรือง คุณครูเสาวภากุล จันทร์ทิพย์ นายสังคม นนท์พรพหมมา นายวิมล พรสุวรรณ ผู้ประสานงานหลัก โดยมีผู้ร่วมให้การสนับสนุนทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและเอกชนเพื่อจัดหาจักรยาน อาทิ สโมสรไลออนขอนแก่น สโมสรโรตารี่แก่นคูน และผู้ใหญ่ใจดีดำเนินการส่งมอบรถจักรยานจำนวน 26 คัน มอบให้แก่นักเรียนในเขต อบต. บัวใหญ่ และ อบต. บ้านขาม โดยมี นายมงคล ค่อมสิงห์ ปฏิบัติหน้าที นายก อบต. บัวใหญ่ และนายก อบต. บ้านขาม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสมาชิก อบต. บัวใหญ่ และ อบต. บ้านขาม ตลอดจนคณะครูร่วมในพิธีมอบจักรยานในครั้งนี้

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads