วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

โดนอีก! ” เสน่ห์”นายกเล็กบ้านทุ่ม  ปปช.ส่งดาบให้ ตร.สภ.บ้านเป็ด เชือด!ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต    

โดนอีก! ” เสน่ห์”นายกเล็กบ้านทุ่ม  ปปช.ส่งดาบให้ ตร.สภ.บ้านเป็ด เชือด!ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต    
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โดนอีก! ” เสน่ห์”นายกเล็กบ้านทุ่ม  ปปช.ส่งดาบให้ ตร.สภ.บ้านเป็ด เชือด!ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต    

นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ

” เสน่ห์”นายกเล็กบ้านทุ่มโดนอีก ปปช.ส่งดาบให้ ตร.สภ.บ้านเป็ด เชือด !อีกคดีปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ร่วมกันกระทำโดยไม่มีอำนาจ อนุญาตให้เอกชนเข้าลักลอบขุดดินสระน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนตนและพวกพ้อง

เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ 15 พ.ย. ที่ ห้องพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด พ.ต.ท.ประเสริฐ  ตุ้มฉิม รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านเป็ด ได้ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2490 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มีคำสั่งให้นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ้นจากตำแหน่ง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1744/2560 ลงวันที่ 24 ต.ค.พ.ศ.2560  เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้

พ.ต.ท.ประเสริฐ  ตุ้มฉิม

พ.ต.ท.ประเสริฐ  ตุ้มฉิม รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านเป็ด กล่าวว่า ผู้กล่าวหาได้ร้องเรียนเรื่องที่นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม และนายพลาธิป ไวยเวทย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่มต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร่วมกันกระทำโดยไม่มีอำนาจ อนุญาตให้เอกชนเข้าลักลอบขุดดินสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ 5 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเอาดินออกไปขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนตนและพวกพ้องไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนั้นทาง ป.ป.ช.จึงได้มีการรับเรื่องและมีการตรวจสอบ ได้ชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหามีการกระทำความผิดจริงตามเรื่องที่ร้องเรียนจริง

พ.ต.ท.ประเสริฐ  กล่าวและว่า โดยหลังจากที่ ปปช.ได้ชี้มูลความผิด ได้ส่งเรื่องมายัง สภ.บ้านเป็ด ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุกระทำความผิด เพื่อจะมีการดำเนินการสอบสวนต่อไป ทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบสวนแล้วจึงได้สั่งฟ้องคดีของผู้ถูกกล่าวหา และส่งสำนวนไปยังอัยการคดีพิเศษ ปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 4   สำนวนคดีได้ส่งแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของอัยการพิจารณาคดี  ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยมีผู้ต้องหา 2 คนคือ นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม และนายพลาธิป ไวยเวทย์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบ้านทุ่มต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เกี่ยวกับเรื่องที่ให้นายเสน่ห์ เสนะไพรวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มพ้นออกจากตำแหน่ง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1744/2560 ลงวันที่ 24 ต.ค.พ.ศ.2560  ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2490 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   นั้น ผลจะทำให้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าได้ เพราะเหตุตาม มาตรา 45(9) พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545    ส่วนเรื่องมติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัย นั้นทาง ปปช.จังหวัดขอนแก่น ได้จัดส่งเรื่องไปที่พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุของผู้กระทำความผิด เพื่อทำสำนวนการสอบคดี  และส่งฟ้องให้อัยการพิเศษฯสั่งคดีว่าจะฟ้องคดีหรือไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหาต่อศาลต่อไป.

 

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads