วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

จ.ขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดี”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

จ.ขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดี”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
  • จ.ขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายสดุดี”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 25 พ.ย. ที่ สนามค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุชัย   บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาและถวายสุดดี พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๖) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 พ.อ.ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง หก.กกร.มทบ.23 พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ ผกก.สภ.เมืองไหม นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายธาดา   พรหม สาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รักษาดินแดน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานเอกชน ประชาชน ลูกเสือและเนตรนารี 5,000 กว่าคน  ร่วมในพิธี

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่   

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่าเนื่องจากวันที่ 25 พศศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเหนิดลูกเสือไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2454 เป็นต้นมา กิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีการบรรจุวิชาลูกเสือไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั่วทั้งประเทศ ช่วยให้เด็กและเยาชนมีระเบียบ วินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ ดังคติพจน์พระราชทานให้กับลูกเสือที่ว่า”เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

ดร.ภูมิพัทธ  กล่าวและว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน จังหวัดขอนแก่น จงได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันที่ 25 พ.ย.60 ขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้เปลี่ยนสถานที่มาจัดที่สนามค่ายลูกเสือแก่นนคร เพื่อให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พี่น้องลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ได้มีส่วนร่วมและได้บำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณค่ายลูกเสือแก่นนคร เป็นลำดับต่อไป และมีผู้เข้าร่วมงานจากสถานศึกษาในสังกัดและสังกัดอื่น จำนวน 5,000 คน รวมทั้งกองลูกเสือวิสามัญจากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ที่เดินทางมาเข้าพักแรมและประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads