วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ปตท.เจ๋ง! นำสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ดูศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมดูงานที่โรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้ม ปตท.

ปตท.เจ๋ง! นำสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ดูศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมดูงานที่โรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้ม ปตท.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปตท.เจ๋ง! นำสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ดูศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมดูงานที่โรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้ม ปตท.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น นายโกศล   ภูวนัยวีระพงศ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น อาทิ เช่น สื่อวิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อทีวีหลัก สื่อเคเบิ้ลท้องถิ่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทาง โดยมี นายสมศักดิ์  ภูชกาจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ตำบลคำแคน ผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับและดูงานที่โรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้ม ปตท.

 นายโกศล   ภูวนัยวีระพงศ์

นายโกศล   ภูวนัยวีระพงศ์ ผจก.ส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการฯและได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มาให้คำแนะนำด้านพลังงานทดแทนให้ความรู้แก่ชุมชน ด้านการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ เพื่อการเกษตร ระบบติดตั้งก๊าชชีวภาพจากฟาร์มสุกร ให้ความรู้ในการผลิตเตาชีวภาพและเตาเผาถ่าน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศและอย่างต่อเนื่องและวันนี้ก็ได้นำคณะสื่อมวลชน จ.ขอนแก่นมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ต.คำแคน ที่เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งก็เป็นนโยบายของทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่จะเข้ามาทำงานให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

ด้าน นางมยุลา   อุปถัมภ์ เจ้าของฟาร์มสุกร กล่าวว่า ทีแรกที่ตนทำฟาร์มสุกรครั้งแรกเกิดปัญหามาก เช่น ส่งกลิ่นเหม็น จนชาวบ้านต้องมาบอกตนว่าเมื่อไรจะเอาหมูไปขาย หรือเลิกกิจการสักที เพราะส่งกลิ่นเหม็นมาก พระที่อยู่ในวัดก็ไม่อาจฉันท์ข้าวได้ เพราะเหม็นมาก ตนก็มีการไปศึกษาดูงานหลายๆพื้นที่เพื่อจะนำมาปรับปรุงระบบในฟาร์มไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น เลยโชคดีที่ทาง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้ามาให้คำแนะนำให้ความรู้ และส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาต่อท่อเก็บ พักมูลสุกร เพื่อมาผลิตเป็นก๊าชชีวภาพ บ่อหมักก๊าชชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร และท่อส่งจ่ายความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถลดผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากฟาร์มสุกรได้ 1 ฟาร์ม และลดก๊าชเรือนกระจกได้ประมาณ 403 ตัน/ต่อปีพร้อมมีการติดตั้งระบบก๊าชชีวภาพให้แก่ฟาร์มสุกรของตน

นางมยุลา   อุปถัมภ์

นางมยุลา   กล่าวอีกว่า ชุมชนจำนวน 26 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการใช้ก๊าชชีวภาพทดแทน LPG ถึง 25 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับประกอบอาหาร หุงข้าว ต้มน้ำร้อนและลดค่าใช้จ่ายก๊าช LPG ในครัวเรือนได้ 702.12 บาท/ครัวเรือน/เดือน สามาถนำก๊าชชีวภาพที่ผลิตได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าภายในฟาร์มสุกรได้ จนทุกวันนี้ฟาร์มสุกรของตนก็ไม่มีกลิ่นเหม็นอีกแล้ว แถมยังช่วยผลิตก๊าชพลังงานทดแทนจากมูลสุกรมาใช้ในครัวเรือนอีก เพื่อลดค่าใช้จ่ายคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ในฟาร์มสุกรของตนมี สุกรทั้งหมด 750 ตัว และปี 61 จะเพิ่มสุกร เป็น 3,000 ตัว เพื่อจะผลิตก๊าชชีวภาพให้ได้มากกว่าเดิม

นายสมศักดิ์  ภูชกาจ

นายสมศักดิ์  ภูชกาจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อ.จาคีรี จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาของตำบลคำแคนมีเยอะมากทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ดีที่ทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องก๊าชชีวภาพพลังงานทดแทน รู้สึกว่าปตท.เป็นหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวตำบลคำแคนได้เป็นอย่างมาก ตนขอขอบคุณทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ได้มองเห็นถึงปัญหาและให้การช่วยเหลือชาวตำบลคำแคน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้คำแนะนำและสนับสนุนงบประมาณ ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตำบลคำแคนดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

นายโกศล กล่าวตอนท้ายว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เรายังมีโรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้มที่ปลอดภัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เช่นกัน โรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้ม การดำเนินงานของโรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้มสามารถซ่อมถังก๊าชหุงต้มได้ 55,000 ถังต่อเดือน แบ่งเป็นการซ่อมสี 50,000 ถัง และ Hot work 5,000 ถังโรงงานซ่อมสีถังก๊าชหุงต้มใช้ระบบ Solar Cell ซึ่งสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 40 มีระบบ Vacuum LPG ที่ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง LPG ได้ถึง 230,000 บาทต่อเดือน ใช้เทคโนโลยี Electrosatic Spray Gun และ Airless Spray Gun ที่สามารถควบคุมปริมาณและความหนาของสีที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปริมาณการใช้สีได้ดียิ่งขึ้น และมีระบบ Check Lock Valve ช่วยป้องกันก๊าชรั่วออกจากถัง หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง หรือเมื่อถอดอุปกรณ์หัวปรับความดันโดยไม่ได้ปิดวาล์ว จนได้รับการรับรองจาก ISO 9001, ISO 14001 ,ISO 18001

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads