วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

อำเภอเมืองขอนแก่นทำพิธีเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่ แทนหลังเก่า ที่ใข้งานมานานกว่า 35 ปี ไว้รองรับ ปชช.ที่มาติดต่อราชการ 3,000 กว่าคนต่อวัน

อำเภอเมืองขอนแก่นทำพิธีเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่ แทนหลังเก่า ที่ใข้งานมานานกว่า 35 ปี ไว้รองรับ ปชช.ที่มาติดต่อราชการ 3,000 กว่าคนต่อวัน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ม.ค. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังใหม่นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น (หลังใหม่)ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นอภ.เมืองขอนแก่น นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผอ.ปปส.ภาค 4 นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รอง นายก อบจ.ขอนแก่น นายธีระเชษฏฐ สอนปะละ พัฒนาการ จ.ขอนแก่น นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ เจ้าพนักงานที่ดิน จ.ขอนแก่น นายชาติชาย ชาธรรมมา ผอ.สวท.จังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน-ผญบ.แพทย์ประจำตำบลและอาสาสมัคร ร่วมเปิด

 นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ

นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นอภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่าอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ อาคารหลังใหม่ถือเป็นอาคารศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินของอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชน ที่มีความกว้างขวางและทันสมัยกว่าเดิม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 14,190,000 บาท ซึ่งบัดนี้การก่อนสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะเปิดให้บริการต่อพี่น้องประชาชน

นายฉัตรชัย  กล่าวอีกว่าสำหรับอาคารที่ทำการอำเภอเมืองขอนแก่นหลังใหม่นี้ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.19 น.ในช่วงนายปิยิน ตลัปนาค เป็นปลัดจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีพระเทพกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สร้างทดแทนอาคารที่ทำการหลังเก่าที่มีอายุการใช้งานมาแล้ว 35 ปี อาคารใหม่แห่งนี้มีความสวยงาม คงทนถาวร เหมาะกับการทำงานของบุคลากรข้าราชการลูกจ้างและพนักงานในสังกัดของทุกๆ ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในอำเภอเมืองขอนแก่น ที่มาใช้บริการติดต่อราชการต่อวันกว่า 3,000 คน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads