สนธิกำลังทุกภาคส่วน จัดระเบียบสังคม เมืองขอนแก่น

สนธิกำลังทุกภาคส่วน จัดระเบียบสังคม เมืองขอนแก่น

สนธิกำลังทุกภาคส่วน จัดระเบียบสังคม เมืองขอนแก่น


เมื่อเวลา 21.50 น.วันที่ 14 ก.พ. พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบูรณาการ ชุดจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง วัฒนธรรม สาธารณสุข ตำรวจ และสมาชิก อส. ออกปฏิบัติภารกิจตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โดยตรวจตราสถานบริการ และสถานประกอบการที่ปืดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ จำนวน 5 ร้าน และร้านเกม 2 ร้าน ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย

นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ (นอภ.เมือง ขอนแก่น)

นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นอภ.เมือง ขอนแก่น กล่าว่าการสนธิกำลังออกตรวจในครั้งนี้ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ
1. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. เปิดทำการเกินกว่าตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
4. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
5. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธทุกชนิดเข้าไปในสถานประกอบการ และ
6. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุ่มเสพยาเสพติดในสถานประกอบการ

 

About The Author

Related posts