วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

นักศึกษา มข. แจ้งเกิด!! จัดงานเดินแฟชั่นกลางห้างดังเมืองขอนแก่น

นักศึกษา มข. แจ้งเกิด!! จัดงานเดินแฟชั่นกลางห้างดังเมืองขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา โชว์ความคิดสร้างสรรค์ในงาน นักศึกษา “Khonkaen Graduate Fashion Week 2018”

ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายสุรชัย บุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “Khonkaen Graduate Fashion Week 2018”  โดยมี  รศ.ดร.กิตติชัยไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. นิสา ชาภู่พวง ผจก.ทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน กรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาออกแบบ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 4 เป็นการจัดต่อเนื่องทุกปี โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นสนับสนุนพื้นที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมจาก 2 คณะ 3 สาขาวิชาได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์.  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้เล่าเรียนศึกษามาอีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะให้กล้าแสดงออกพร้อมนำไปปรับใช้ชีวิตวิชาชีพในอนาคตต่อไป

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads