วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

เริ่มแล้ว!งานเปิดโลก “ไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง”

เริ่มแล้ว!งานเปิดโลก “ไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง”
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เริ่มแล้ว!งานเปิดโลก “ไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง”


กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดงานเปิดโลก “ไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง”เพื่อผลักดันท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น หนุนท้องถิ่นขายท่องเที่ยวยั่งยืน

       เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 14 ส.ค. ที่ ศูนย์วิจัยและพิพัธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ดร.ทศพร   นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น  นายทินกร  ทาทอง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต .2 นายยงยุทธ  ชำนาญรบ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณี สตูล นายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอภูเวียง นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่า นางภาวนา  ประจิตต์ รอง ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น  ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง ปีพ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2 )

ดร.ทศพร   นุชอนงค์
ดร.ทศพร   นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณี และจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพอุทธยานธรณีขอนแก่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ที่มีความโดดเด่นด้านซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากล พร้อมทั้งมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ -วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ภายใต้ชื่องานว่า “มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง (Khon Kaen Geopark Festival 2018)” ณ บริเวณศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 25 ส.ค. 2561 ระหว่างเวลา 10.00 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ดร.ทศพร กล่าวอีกว่าภายในงานสามารถชมแสงสีไดโนเสาร์ยามค่ำคืน ให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ถ่ายรูปและได้สนุกร่วมกัน โดยจำลองสภาพเทือกเขาภูเวียง และหลุมขุดไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง นอกจากนี้มีถนนคนหย่างตลาดแสงไดโนเสาร์ มีการประดับตกแต่งโคมไฟไดโนเสาร์ที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น และมีการจัดจำลองวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น มีอาหาร และสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้ช้อปชิมกันอย่างมากมาย นอกจากนี้มีการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองเก่า อุทยานธรณีไดโนเสาร์ขอนแก่น และขบวนพาเหรดมาสคอตไดโนเสาร์ ขบวนแห่และการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบโคมไฟไดโนเสาร์ของชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย


นายกิตวิชัย   ไชยพรศิริ    

ด้านนายกิตวิชัย   ไชยพรศิริ นายอำเภอเวียงเก่ากล่าวว่า มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียงเปรียบได้กับการเปิดบ้านของ อ.เวียงเก่าให้ชาวไทยทั้งประเทศหรือทั่วโลกได้รับรู้ว่าเป็นถิ่นดินแดนแห่งอารยธรรมไดโนเสาร์ล้านปี พร้อมกันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านและชุมชนได้มีโอกาสนำศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ตลอดจนสินค้าพื้นเมืองมาร่วมกับกิจกรรมมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียงอีกด้วย


นายกิตวิชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่จัดงานแห่งนี้เกิดจากการขุดพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทย ปี 2519 บนเทือกเขาภูเวียงอำเภอภูเวียงในขณะนั้น ปัจจุบันคืออำเภอเวียงเก่า ทำให้เทือกเขาภูเวียงเป็นที่รู้จักระดับประเทศจนกระทั่งมีการค้นพบแหล่งไดโนเสาร์มากกว่าเก้าหลุม ขุดค้นพบซากกระดูกไดโนเสาร์หลายร้อยชิ้น และทำการศึกษาวิจัยพบว่าเป็นชนิดใหม่ สกุลใหม่ของโลกถึงสี่ชนิดในปี 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อไดโนเสาร์สกุลและชนิดใหม่ของโลกที่พบที่เทือกเขาภูเวียง ว่า “ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน่” เป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มสู้รบ ขนาดกลาง ความยาวประมาณ 20 เมตร กินพืชเป็นอาหาร เดิน 4 ขา คอยาว หางยาว ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ค้นพบไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุด.

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads