วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

พรรคประชาชาติยกทัพบุกขอนแก่น ชูแก้จน

พรรคประชาชาติยกทัพบุกขอนแก่น ชูแก้จน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

พรรคประชาชาติยกทัพบุกขอนแก่น ชูแก้จน

รายงานข่าวแจ้งว่า ณ ที่ทำการพรรคประชาชาติ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พล.ต.ท.ไพฑูรย์  ชูชัยยะ  รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายสุพจน์ อาวาส รองโฆษกพรรคประชาชาติ นำผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชาติจากหลายจังหวัดภาคอีสาน ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายนาวิน  คำเวียง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่นเขต7 พร้อมลงพื้นที่ ซึ่งมีประชาชนในเขตอำเภอมัญจาคีรี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังการหาเสียงจำนวนมาก

พล.ต.ท.ไพฑูรย์  ชูชัยยะ

พล.ต.ท.ไพฑูรย์  ชูชัยยะ  รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่าการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคประชาชาติ จะชูนโยบายเป็นหลัก โดยนโยบายพรรคเน้นส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยด้านการบริหารการปกครอง พรรคประชาชาติให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด สามารถเข้าถึงประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ขณะเดียวกันก็จะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของข้าราชการ ต้องได้รับความเป็นธรรมทุกภาคส่วน

ส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาชาติให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนของคนในประเทศ ต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น แก้ปัญหาหนี้สิน ลดช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวย กับคนจนให้ลดลง ทั้งมีรัฐสวัสดิการ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในประเทศไทย

“พรรคประชาชาติส่งผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสาน ทั้งหมด 89 เขต พรรคต้องการนำเสนอนโยบายพรรคประชาชาติ ให้พี่น้องประชาชนรับทราบ กลยุทธ์การหาเสียงในจังหวัดขอนแก่น พรรคประชาชาติจะชูโนบายพรรค ที่เน้นแก้ปัญหาความยากจน หนี้สินเกษตรกร ผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น เพื่อทำชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทางพรรคประชาชาติส่งผู้สมัครส.ส.ครบทั้ง 10 เขต ส่วนพรรคจะได้รับคะแนนเสียงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน”พล.ต.ท.ไพฑูรย์  กล่าวในที่สุด

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads