วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

เลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น พลิก!2 เขต “พปชร.”และ”อ.น.ค.” คว่ำเพื่อไทย แทรกจาก 10 เขตเลือกตั้ง

เลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น พลิก!2 เขต “พปชร.”และ”อ.น.ค.” คว่ำเพื่อไทย แทรกจาก 10 เขตเลือกตั้ง
Header Ads
Header Ads
เลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่น พลิก!2 เขต “พปชร.”และ”อ.น.ค.” คว่ำเพื่อไทย แทรกจาก 10 เขตเลือกตั้ง
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่า จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น1,446,596 คน โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 934,864 คน คิดเป็น64.63% เป็นจำนวนผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด8,849 คน คิดเป็น0.95% และจำนวนบัตรเสีย50,335 ใบ คิดเป็น5.38%
นายฐิตินันท์ แสงนาค
โดยเขตเลือกตั้งที่ 1.ประกอบด้วย:อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านเป็ด)ผู้สมัครหมายเลข2.นายฐิตินันท์ แสงนาค จากพรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนนเป็นที่ 1ได้คะแนนจำนวน 27,901 คะแนน
นายวัฒนา ช่างเหลา
เขตเลือกตั้งที่ 2. ประกอบด้วย 1.อำเภอซาสูง 2. อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลศิลา ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลพระลับ ตำบลหนองตูม ตำบลท่าพระ ตำบลบึงเนียม ตำบลโคกสี ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง ตำบลดอนหัน และตำบลแดงใหญ่)หมายเลขผู้สมัครหมายเลข 5. นายวัฒนา ช่างเหลา พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน เป็นที่ 1ได้ คะแนนจำนวน 38,419 คะแนน
นายจตุพร เจริญเชื้อ
    เขตเลือกตั้งที่ 3. ประกอบด้วย 1. อำเภอกระนวน 2. อำเภอน้ำพอง หมายเลขผู้สมัครหมายเลข1.นายจตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นที่ 1 ได้คะแนนจำนวน 30,784 คะแนน
นางมุกดา พงษ์สมบัติ
เขตเลือกตั้งที่4.ประกอบด้วย 1. อำเภอเขาสวนกวาง 2. อำเภออุบลรัตน์ 3. อำเภอบ้านฝาง 4. อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตำบลบ้านค้อ ตำบลสาราญ ตำบลโนนท่อน และตำบลสาวะถี)หมายเลขผู้สมัครหมายเลขที่14.นางมุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นที่ 1ได้คะแนน จำนวน 42,660 คะแนน
นายภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย
     เขตเลือกตั้งที่5. ประกอบด้วย 1. อำเภอหนองนาคำ 2. อำเภอภูเวียง 3. อำเภอเวียงเก่า 4. อำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลนาจาน ตำบลซายาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)หมายเลขผู้สมัครหมายเลข 7.นายภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นที่ 1 ได้คะแนนจำนวน 33,410 คะแนน
นายสิงหภณ ดีนาง
เขตเลือกตั้งที่ 6ประกอบด้วย 1. อำเภอชุมแพ 2. อำเภอภูผาม่าน 3. อำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซายาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)หมายเลข ผู้สมัครหมายเลข5.นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1. ได้คะแนนจำนวน 29,779 คะแนน
นายนวัธ เตาะเจริญสุข
    เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย 1. อำเภอหนองเรือ 2. อำเภอมัญจาคีรี ผู้สมัครหมายเลขที่16.นายนวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเป็นที่ 1 ได้คะแนนจำนวน 26,974 คะแนน
น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร
เขตเลือกตั้งที่ 8. ประกอบด้วย 1. อำเภอพล 2. อำเภอแวงน้อย 3. อำเภอแวงใหญ่ 4. อำเภอโคกโพธิ์ไชย ผู้สมัครหมายเลข13.น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นที่ 1 ได้คะแนนจำนวน 51,010 คะแนน
นายวันนิวัติ สมบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 9. ประกอบด้วย1. อำเภอหนองสองห้อง 2. อำเภอโนนศิลา 3. อำเภอชนบท 4. อำเภอเปือยน้อย ผู้สมัครหมายเลข 11นายวันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นที่ 1 ได้คะแนนจำนวน 46,672 คะแนน
นายบัลลังก์ อรรณนพพร
และเขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบไปด้วย 1.อำเภอบ้านไผ่ 2. อำเภอบ้านแฮด 3. อำเภอพระยืน หมาย ผู้สมัครหมายเลข 3.นายบัลลังก์ อรรณนพพร จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้คะแนนจำนวน 24,116 คะแนน.
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads