วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ปอดเหล็กแห่! เดิน -วิ่งการกุศล “แก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอนครั้งที่ 3” เพื่อถวายวัดพระบาทน้ำพุ

ปอดเหล็กแห่! เดิน -วิ่งการกุศล “แก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอนครั้งที่ 3” เพื่อถวายวัดพระบาทน้ำพุ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปอดเหล็กแห่! เดิน -วิ่งการกุศล “แก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอนครั้งที่ 3” เพื่อถวายวัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อเวลา 05.30 นวันที่ 14 กรกฎาคม ที่สนามกีฬาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ถ.เหล่านาด เขตเทศบาลนครขอนแก่น พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามอำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ศิษย์เก่า รร.แก่นนคร รุ่น 7 เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขัน เดิน -วิ่งการกุศลแก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.วิรัช เจริญเชื้อ อดีต ผอ.รร.แก่นนคร นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผอ.รร.โคกโพธิ์ไชยศึกษา นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รอง ผอ.รร.แก่นนคร ฯ นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูแก่นนครวิทยาลัย มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจน ครู และนักเรียนร่วมวิ่งการแข่งขันกว่า 7 พันคน


     พล.ต.ต.พรหมณัฏฐเขต ฮามอำไพ ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ศิษย์เก่า รร.แก่นนคร รุ่น 7กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน -วิ่งการกุศล แก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ในวันนี้ จากการได้ทราบวัตถุประสงค์การแข่งขันเดิน -วิ่งการกุศลแก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความสามัคคีและสถาบันและจัดหารายได้นำถวายให้กับวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นทานและปัจจัยดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV.( โรคเอดส์)เด็กกำพร้า คนชราและคนพิการ ผมจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในทำกิจกรรมครั้งนี้ จึงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกภาคส่วน และขออวยพรให้นักกีฬาทุกท่านมีสุขภาพดีประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่ต้องการ


    ดร.วีระเดช ผอ.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูแก่นนครวิทยาลัย มูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันเดิน -วิ่งการกุศล แก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูบุคลากรนักเรียน และบุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความสามัคคีในสถาบันและนำรายได้มอบถวายให้วัดพระบาทน้ำพุเพื่อเป็นฐานและปัจจัยดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV. (โรคเอดส์)เด็กกำพร้าคนชรา และคนพิการโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่นอายุแยกเป็นชายหญิงระยะทางในการเดินวิ่ง 2 ประเภทคือมินิมาราธอน 10 กิโลเมตรและFUN RUN 5 กิโลเมตร การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนศิษย์เก่าเป็นอย่างดียิ่ง.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads