วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

ฝ่ายการจัดการศึกษา เบงเก็ท ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลขอนแก่น

ฝ่ายการจัดการศึกษา เบงเก็ท ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลขอนแก่น
Header Ads
Header Ads

ฝ่ายการจัดการศึกษา เบงเก็ท ฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลขอนแก่น


เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร เขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้ ต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานจาก ฝ่ายการจัดการศึกษา เบงเก็ท ฟิลิปปินส์
( Department of Education Division of Benguet Philipines) จำนวน 12 ท่าน

นำโดย ท่าน ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยมี นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูโครงการ English Program และนักเรียนในโครงการ EP ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษา


โดยนายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่ร ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการศึกษา จากเบงเก็ท ฟิลิปปินส์ และคณะมีความประทับใจในการจัดการศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นอย่างมาก.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads