วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อธิษฐานจิตเจิมแผ่นทอง หล่อพระประธานวัดไทรทอง

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อธิษฐานจิตเจิมแผ่นทอง หล่อพระประธานวัดไทรทอง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อธิษฐานจิตเจิมแผ่นทอง หล่อพระประธานวัดไทรทอง

      เมื่อเวลา 14 .5 9 น. วันที่ 14 ธ.ค. ที่ วัดไทรทอง บ้านคำไฮ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานมูลนิธิร่มฉัตร ทรงอธิษฐานจิตเจิมแผ่นทองและวางแผ่นทองลงในเบ้า ในพิธีเททองหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถวัดไทรทอง โดยมี พระครูอรรถสารเมธี เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น พระครูปริยัติพัฒนวิธาน เจ้าอาวาสวัดไทรทอง คุณแม่อัญชลี ธีรภานุ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้ง นายชัชวาล ธีรภานุ  นายเข็มชาติ   สมใจวงษ์ กรรมการบริหารโรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล แขกผู้มีเกียรติ เจ้าภาพเบ้าหลอมพระ จำนวน 12 คน และสาธุชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพุทธมนต์ พิธีเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอุโบสถวัดไทรทอง

    คุณแม่อัญชลี ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่าในนามพุทธศาสนิกชนรู้สึกสำนึกในเมตตาที่พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี มาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอุโบสถวัดไทรทอง ความเป็นมาการเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในวัดในอุโบสถวัดไทรทอง ดังนี้วัดไทรทองบ้านคำไฮตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดสังกัดมหานิกาย สร้างเมื่อปีพ.ศ 2460 มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวามีสมภารเจ้าวัดปกครองนับแต่ก่อสร้างวัดมารวมทั้งสิ้น 11 รูป สมภารเจ้าวัดรูปปัจจุบันคือพระครูปริยัติ พัฒนวิธานเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมภารเจ้าวัดเมื่อวันที่ (ร/ก19 ธ.ค. 2550)

คุณแม่อัญชลี   ธีรภานุ

      คุณแม่อัญชลี กล่าวอีกว่าวัดไทรทองได้รับพระราชทานวิสุงคาสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2525 แต่ยังไม่มีอุโบสถต่อมาคณะสงฆ์ วัดไทรทอง พร้อมด้วยชาวบ้านคำไฮเห็นพ้องกันว่าควรสร้างอุโบสถเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ดังนั้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2558 จึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถขึ้นทั้งนี้อุโบสถดังกล่าวมีความกว้าง 7 เมตรยาว 21.5 เมตร ซึ่งการก่อสร้างได้สำเร็จตามขั้นตอนเรื่อยมา

นายชัชวาล  ธีรภานุ

      คุณแม่อัญชลี กล่าวด้วยว่าบัดนี้การก่อสร้างอุโบสถใกล้แล้วเสร็จคณะสงฆ์วัดไทรทองและชาวบ้านคำไฮจึงเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ ว่าควรเททองหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอุโบสถโดยองค์พระมีพุทธลักษณะเป็นพระขัดสมาธิราบ ปาง มารวิชัย ศิลปะแบบล้านนา ขนาดหน้าตัก กว้าง สูง นิ้ว ใช้ทองศรีสุก เป็นชนวนมวลสาร ในการเททองพระ ดังนั้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งเป็นวันมหามงคล เพราะตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 1 ปีกุน จุลศักราช 1381 คณะสงฆ์วัดไทรทองและชาวบ้านคำไฮจึงได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานขึ้นเพื่อประดิษฐานในอุโบสถต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads