วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

ปชช.แห่ฟัง”ภักดีแผ่นดินขอนแก่น” แจง!ผลดี -ผลเสีย โรงโม่ ติดชุมชน

ปชช.แห่ฟัง”ภักดีแผ่นดินขอนแก่น” แจง!ผลดี -ผลเสีย โรงโม่ ติดชุมชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปชช.แห่ฟัง”ภักดีแผ่นดินขอนแก่น” แจง!ผลดี -ผลเสีย โรงโม่ ติดชุมชน


หจก.ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ชี้แจงแนวทางป้องกัน-แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รอบโครงการเหมืองแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้างเพราะ ที่ผ่านมาร่วม 30 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมรอบชุมชนอย่างต่อเนื่อง


เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 16 ธันวาคม ที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังดำ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น นายปรัชญา ทองแท่งไทย นายก อบต.วังสวาบ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาของเหมืองแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น โดยมี นางวัชราภรณ์ ผ่องใส ผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่น ร.ต.ท.มานะชัย มาสิปา รองสารวัตรสืบสวน สภ ภูผาม่าน นายอรรณพ กลิ่นทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรงโม่หินเทพประทานพร จำกัด นายอดิเรก รัตนวิชช์ กก.ผจก.บริษัท ทอพ- คลาส คอนซัลแทนท์ จก. น.ส.ลัลล์ณิชา จันทรุพันธุ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด นางปทุมทิพย์ ตรีไมยราช กำนันตำบลนาฝาย และประชาชนในรัศมี 3 กม.รอบพื้นที่โครงการประกอบไปด้วย ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ต.นาฝาย จำนวน 5 หมู่บ้าน และ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 หมู่บ้าน กว่า 1,000 คน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่องานในครั้งนี้

น.ส.ลัลล์ณิชา  จันทรุพันธุ์

น.ส.ลัลล์ณิชา จันทรุพันธุ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อายุ 31 ปี บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด เลขที่ 204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม.กล่าวว่า ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่นได้มอบหมายให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้จัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่น คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ซึ่งโครงการฯตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

นั้นในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้ให้มีการประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ศึกษารอบพื้นที่โครงการได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ


น.ส.ลัลล์ณิชา กล่าวอีกว่าทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา และในครั้งนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนเกิดสมบูรณ์แล้ว จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 น.- 12:00 น. ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังดำ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้นำร่างรายงานของโครงการฯไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไว้นะการบริหารส่วนตำบลวังสวาบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาก่อนเข้าประชุมล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันนั้น


น.ส.ลัลล์ณิชา กล่าวด้วยว่า ผลการประชุมครั้งนั้นประชาชนที่เข้าร่วมประชุมมีข้อกังวลหรือห่วงใยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ซึ่งได้แก่ การขนส่งแร่ทำให้เส้นทางในการคมนาคมชำรุดเสียหาย การระเบิดหิน ผลกระทบเรื่องฝุ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย การขนส่งแร่ ผ่านชุมชนห่วงเรื่องน้ำใต้ดิน หากไม่มีเหมืองก็กลัวว่าชาวบ้านจะไม่มีงานทำ อยากให้มีการควบคุมฝุ่นละออง ในหน้าแล้ง การระเบิดหิน ไม่ตรงเวลา อุบัติเหตุจากการขนส่ง การช่วยเหลือชุมชน ที่ได้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผลกระทบต่อน้ำดื่มของชาวบ้าน ซึ่งทางกลุ่มผู้นำชุมชน มีข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขข้อวิตกกังวลดังกล่าวคือ 1.ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 2.อยากให้แก้ปัญหา ที่มีในปัจจุบันให้ได้ก่อนที่จะนำทำต่อ 3.ซ่อมแซมถนนและบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย 4.ช่วงหน้าแล้งเกิดจากเกิดฝุ่นละอองเยอะ อยากให้ลดปริมาณการระเบิดลงในช่วงหน้าแล้ง 5.ไม่อยากให้มีการขนส่งหินผ่านชุมชน 6.มีการฉีดพรมน้ำเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจำ 7.ให้มีการระเบิดหินตามเวลาที่กำหนด ถ้าจะระเบิดหินนอกเวลาให้มีการแจ้งเตือนชาวบ้านให้รับทราบก่อน รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนและสนับสนุนโรงน้ำเพื่อบริโภค

นางวัชราภรณ์  ผ่องใส

ด้านนางวัชราภรณ์ ผ่องใส ผู้ประกอบการได้กล่าวความในใจต่อประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมว่า ได้มาเห็นพี่น้องวันนี้ดีใจมาก ที่ได้มาเห็นพี่น้องมารับฟัง มาออกความคิดเห็นในเรื่องขอประทานบัตรระเบิดย่อยหินสิ่งแรก คืออยากจะขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ทุกตำบล ที่ได้ให้ความเมตตาร่วม 30 ปีที่ผ่านมาได้พบได้เห็น และเราได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา การขอครั้งนี้เป็นพื้นที่เดิม เมื่อหมดอายุประทานบัตรแล้ว เราก็ขออนุญาตต่ออายุประทานบัตรใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิมที่ขอควบคุมไว้แล้ว ก็จะไม่มีการล้ำเกินอะไร เพราะพี่น้องของเรารู้และอยู่ด้วยกันร่วมมา 30 ปี อย่างที่หลายๆท่านกล่าว ในเรื่องการส่งเสริมช่วยเหลือ สงเคราะห์ พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ภัยแล้ง หรือเรื่องต่างๆอย่างที่กำหนดกฎหมายออกมาใหม่ อาจจะไม่มากเท่ากับที่ทางโครงการได้ทำให้กับพี่น้องทุกข้อทุกอย่าง


นางวัชราภรณ์ กล่าวอีกว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่น ทางเราขอน้อมไว้หมด สิ่งไหนที่แผ่นดินนี้ให้บุญคุณ กับเราเราจะต้องตอบแทนบุญคุณนี้ ให้ดียิ่ง เวลาไปไหนมาไหนเราจะถามไถ่มีงานอะไร ก็คอยช่วยเหลือกัน อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและในเรื่องคุณภาพชีวิตเราได้สร้างศาลาพักญาติ มอบรถตู้ และอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลภูผาม่าน ให้ทุนการศึกษากว่า 10 โรงเรียน และทำนุบํารุงวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ในส่วนความช่วยเหลือเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่นี่เราสามารถปรึกษาหารือกัน ได้เพราะเราถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกัน เราอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานที่นี่ก็เหมือนบ้านของตนเอง ก็มีความรู้สึกยินดีที่ได้มารับฟัง ท่านนายกสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมลุ่มแม่น้ำพองเพื่อคุณภาพชีวิต ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเราก็ทำหน้าที่ของเรา


นางวัชราภรณ์ กล่าวด้วยว่าดังนั้นทุกอย่างต้องเกื้อกูลกัน สิ่งไหนที่มันดีเราก็ช่วยกันสิ่งไหนที่เสียหายไปแล้ว ทางผู้ประกอบการก็ขอน้อมรับฟังแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกันอาจจะมีผู้ประกอบการ บางท่านที่ไม่เห็นแก่พี่น้องประชาชน เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ก็ไม่สมควรที่จะสนับสนุน ที่ได้มารับฟังความคิดเห็นในวันนี้เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายและทำให้ดีที่สุด การระเบิดก็ต้องมีเสียงดัง มีฝุ่นละออง แต่เราก็มีระบบควบคุม มีระบบฉีดน้ำให้มีฝุ่นละอองน้อยที่สุด และการระเบิดแบบใหม่จะมีการควบคุมฝุ่นละอองได้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีผลกระทบน้อยลงหากชาวบ้านได้รับผลกระทบอะไรก็จะมี ผู้นำชุมชนไปที่ประสานกับโครงการเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะว่าทุกข์ของท่านก็คือทุกข์ของเรา
ที่ผ่านมาเราก็ยึดมั่นตามประเพณีต่างๆ เราก็จะสนับสนุนให้เกิดความดี และอัตลักษณ์วัฒนธรรมของบ้านเราให้ไปสู่สายตาของชาวอำเภออื่นและจังหวัดอื่น ทั้งเรื่องการศึกษา คมนาคม สาธารณสุข การจ้างงานภายในท้องถิ่น และค่าภาคหลวงแร่ดิฉันครอบครัวและพนักงานทุกคน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ในความเมตตา และความรักตลอด 30 ปี ที่ผ่านมาช่วงแรกเราอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ ณ ตอนนี้วันนี้เรายิ่งเหมือนพี่น้อง ทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันสุขเราก็สุขด้วยกันถ้ามีสิ่งใดที่กระทำไม่ถูกก็กราบขออภัย และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องทุกคนเราเป็นพี่น้องกันเราคาดว่าหวังว่าไม่ว่าวันที่ผ่านมาหรือวันต่อๆไป ทาง ผจก.ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ก็ขอยืนหยึด เคียงบ่าเคียงไหล่ และยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกคน กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นางโศภิษตา  ปู่หลุ่น

ส่วนนางโศภิษตา ปู่หลุ่น อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 87 หมู่1ต.นายฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น อาชีพเกษตรกร กล่าวว่าจากข้อมูลที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการขอบเขตการศึกษาของเหมืองแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น รู้สึกว่าให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนอย่างดีมาก ซึ่งตนเองตั้งใจฟังทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อผลได้ผลเสีย ที่มีกับชุมชน ซึ่งได้มีการ ให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำ อีกทั้งยัง สนับสนุน การก่อสร้าง เช่นวัดโรงเรียน อยู่เป็นประจำ ถามว่ามีผลกระทบ ต่อชุมชนบ้างไหมตอบได้เลยว่าไม่มีผลกระทบ ตัวอย่างเช่นตัวอย่างการระเบิดหิน ก็มีการระเบิดเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น ด้านฝุ่นละอองก็มีการปรับปรุงแก้ไข อย่างสม่ำสมอ ถนนหนทางก็มีการ ทำให้ใหม่ ดูแลอยู่เสมอ ในด้านความเป็นอยู่นั้น ลูกหลานตลอดจนพ่อบ้าน สามารถมีงานทำ ที่ โรงโม่หิน ดำเนินกิจการอยู่ จึงมีความคิดเห็นว่า สมควรผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หิน อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่น นี้ เพราะว่านำความเจริญมาสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads