วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

กลุ่มทรู จับมือ มข.นำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตร และส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G

กลุ่มทรู จับมือ มข.นำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตร และส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กลุ่มทรู จับมือ มข.นำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตร และส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G


มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ กับกลุ่มทรู นำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตร และส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G เปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางสตาร์ทอัพ


ในโครงการ “True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”
ต่อยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรม เน้นคิดจริง ทำจริง เพื่อใช้ในธุรกิจได้จริง


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5g และพิธีรับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G”Temi” โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มข.นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายอิศรา เพชรเลิศอนันต์ ผู้จัดการทั่วไปบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนาม ในการนี้มีผู้บริหารตลอดจนนักศึกษา มข.และสื่อมวลชน ร่วมงาน

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่าทรู 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา ร่วมยกระดับศักยภาพทางการเกษตรของประเทศให้เหนือกว่าและยั่งยืนในทุกมิติ ในการนำเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมมาร่วมยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งภาคการเกษตรและปศุสัตว์ พร้อมส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ลงพื้นที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G


โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” นั่งฟรี 12 เดือน ในพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และโอกาสพบปะกับเหล่าสตาร์ทอัพและชาวเทค ให้สร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียใหม่ๆไม่รู้จบ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวว่า ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนขนานไปกับพันธกิจหลักของมหาลัยฯ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ทั้งในรูปแบบของการพัฒนาและวิจัยเชิงลึก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการต่อยอดด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล จากองค์ความรู้หน่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล รองรับการทำงานการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำธุรกิจในรูปแบบการ ร่วมโครงการ หรือการร่วมกัน และการพัฒนาระบบการทำงาน และการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้กระบวนการทำงานในมหาวิทยาลัยฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นจำกัด ได้ให้ความร่วมมือในการนำเทคโนโลยี 5g มาพัฒนาในโครงการ Smart Agriculture ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งในส่วนของโรงเรียนเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด และโครงการ Smart Farm ด้านพืชไร่ รวมไปถึงการมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5g “Temi” และ ได้ติดตั้งเสาสัญญาณ 5g เป็นแห่งแรกๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่มหาลัยขอนแก่น ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนา use -Case ด้วยกัน การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 5g ในวันนี้ เป็นการยืนยันว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพภาคการเกษตรและการผลิตสินค้าการเกษตรไทยด้วยกัน

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

ส่วน ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มข.กล่าวเสริมว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา ได้ลงนามความร่วมมือกับทางบริษัททรู เกี่ยวกับเทคโนโลยี ดิจิทัลด้าน 5G มาหลายเรื่งโดยเฉพาะการลงในเรื่องของภาคการเกษตร เพราะรู้ดีว่าในภาคอีสาน ของเรา นั้นเน้นหนัก ในด้านภาคการเกษตร อันเป็นตัวที่ต้องการที่จะทำให้เราสามารถสร้างผลผลิตใหม่ๆพร้อมทั้งวิธีการใหม่ๆที่ยกระดับฐานของประชาชนของคนอีสาน ของเราเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเรา ได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆที่ทางทรู ให้มาแล้ว เช่นเดียวกับทางต่างประเทศโดยได้พยายามเทียบเป็น Doctor ทางของ 5G ให้สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้จริง สัมผัสได้จริงและมีคนที่ทำได้จริงอยู่ในประเทศไทย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads