วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

ส.ร.สพท.ร้อง!สส.”เอกราช” ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

ส.ร.สพท.ร้อง!สส.”เอกราช” ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การศึกษา
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ส.ร.สพท.ร้อง!สส.”เอกราช” ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การศึกษา

สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำลังได้รับผลกระทบจากร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เริ่มรวมตัวเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยกันเป็นวงกว้าง มีความพยายามนำร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง มาประกาศใช้


   ล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 เมษายน 2564 นายบัญชา  เสนาคูณ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 อีกตำแหน่งคือรองสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1(สพป.ขอนแก่น เขต 1) คณะกรรมการฯตัวแทนสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.สพท.)ของจังหวัดอุดร ,จ.ชัยภูมิ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ต่อนายเอกราช ช่างเหลา ที่บ้านพัก ริม ถนนเลี่ยงเมือง ขอนแก่น -กาฬสินธุ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวัฒนา ช่างเหลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ เขต 2 จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ


  นายบัญชา  เสนาคูณ

   นายบัญชา กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ปัจจุบันยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าโควิด นั้นคือมีความพยายามนำร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง มาประกาศใช้ สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.สพท.) เห็นพ้องร่วมกันในการคัดค้านครั้งนี้ด้วยเหตุผลเพราะร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ… (ร่าง กอปศ.) เป็นร่างที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ยึดหลักประชาธิปไตย การออกประชาพิจารณ์ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
   นายบัญชา กล่าวอีกว่าแต่เดิมวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา / ศึกษานิเทศก์ แต่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้เป็นใบรับรองความเป็นครู ผอ.โรงเรียน เป็นครูใหญ่ ให้มีผู้ช่วยครูใหญ่ มาจากส่วนไหนก็ได้ถือว่าผิดธรรมชาติในการบริหารจัดการการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ


   นายบัญชา กล่าวอีกว่าพ.ร.บ.เงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะ บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่จะได้เงินค่าตอบแทน เงินวิทยฐานะต้องเป็นผู้มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ ดังนั้น ถ้า พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อไหร่ก็จะผิดเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ…ดังนั้นขอเรียกร้องให้นำ พ.ร.บ.สภาการศึกษา พ.ศ.2546 มาบังคับใช้เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.สพท.)จะติดตามเพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้ครูต่อไป
     ด้านนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชี รายชื่อพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าตอนนี้ต้องคงดูข้อมูลรอบด้านทั้งหมดก่อนว่าสถานการณ์ในวันนี้ ในการที่เราจะออก พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ออกมา ต้องตอบสนองได้ดีต่อการศึกษา ทั้งต่อบุคลากรและอนาคตของชาติคือลูกหลานของเรา เพราะฉะนั้นในฐานะที่อดีตเป็นข้าราชการครู 30 ปี ย่อมเข้าใจในบริบท ของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาโดยตลอดขอให้มั่นใจได้ว่า จะนำเรื่องดังกล่าว เข้าปรึกษาหารือ กับ คณะกรรมาธิการยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยรับปากกับเพื่อนครูว่าจะดูแลในเรื่องนี้ โดยจะขอเป็นประธานกรรมการฯ เพื่อยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่นี้ เพื่อให้ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อยที่สุด
“เพราะ“ครู” คือแม่พิมพ์ของชาติ เปรียบเหมือนเบ้าหลอมที่คอยให้ความรู้ อบรมบ่มนิสัยนักเรียนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพในสังคม”นายเอกราช กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads