วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น


กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) ระหว่าง พล.ต. สมบูรณ์  ณ หนองคาย(ท่านเก่า)ผบ.มทบ.26 บุรีรัมย์ และ พ.อ.วรพินิจ  ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) (ท่านใหม่)


    เมื่อเวลา 11.00 น. วันศุกร์  15 ตุลาคม  2564 ที่ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น(หลังใหม่)  กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) ระหว่าง พล.ต. สมบูรณ์  ณ หนองคาย(ท่านเก่า) และ พ.อ.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) (ท่านใหม่) ได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.)โดยมี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
  ในการนี้ พล.ต. สมบูรณ์  ณ หนองคาย ได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ทุกนาย ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของหน่วย ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ กอ.รมน. ด้วยดีตลอดมา และ พ.อ.วรพินิจ  ขันธุปัฏน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) ได้รับมอบการบังคับบัญชา พร้อมทั้งจะสานต่อภารกิจ และปกครองบังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรมให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ภารกิจของ กอ.รมน. อาทิ การช่วยเหลือประชาชน  การบูรณาการกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตามวิสัยทัศน์ของ  กอ.รมน. “มุ่งมั่นบูรณาการ  ประสานงานเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง  ดำรงความสามัคคี”

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads