วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

“รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” คว้ารางวัลชนะเลิศชมรมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2564

“รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” คว้ารางวัลชนะเลิศชมรมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2564
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น” คว้ารางวัลชนะเลิศชมรมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 4 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานจาก ดร. เรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตร ซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่า ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2564 ที่ อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่ง ดร. เรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตร พร้อมด้วยนายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร และคณะครู ร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์การค้า เจเจมอลล์ ทอดพระเนตรการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน หรือ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ ทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเผยแพร่ศักยภาพของเยาวชนทูบี นัมเบอร์วัน ที่สามารถพัฒนาตัวเอง ให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เป็นต้นแบบแก่เพื่อนสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน และกลุ่มเยาวชนทั่วไป อันจะส่งผลให้เยาวชนไทย “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”


ในการประกวดทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ได้คัดเลือกสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน รวม 40 คนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี เช่น มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ มีจิตอาสา และมีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง เต้น และมีบุคลิกภาพดี เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนทั่วไปนำไปปรับใช้ในแบบของตน ผู้เข้าประกวดทั้ง 40 คนได้เข้าเก็บตัว เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ การร้องเพลง การเต้น การแสดง และการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งผ่านการประกวดแสดงความสามารถ และพัฒนาการบนเวที จนคัดเลือกผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ รวม 16 คน เพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 กันยายน 2564


ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ อันดับ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวภรัณยู พูลนิ่ม จากจังหวัดพิษณุโลก และฝ่ายชาย ได้แก่ นายกิตติกวิน จัสทิส จากจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอันดับต่าง ๆ แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน หรือ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 11
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน หรือ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็น “ดารา หรือ ศิลปิน” แต่สร้างเด็กให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและดี ยกระดับความสามารถ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่มเพาะเยาวชนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี และแข็งแรงให้กับสังคม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นได้อย่างภาคภูมิ จากการติดตามประเมินผลพบว่า ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสา และประสบความสำเร็จด้านการเรียน มีอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษา 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads