วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

วัดศรีชมชื่น นำชาวบ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม ทั้ง 4 หมู่บ้านจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี2565

วัดศรีชมชื่น นำชาวบ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม ทั้ง 4 หมู่บ้านจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี2565
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

วัดศรีชมชื่น นำชาวบ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม ทั้ง 4 หมู่บ้านจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี2565


พระมหาตวงเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น  พร้อมด้วยชาวบ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ทั้ง 4 หมู่บ้าน จัดงานประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวและบูชาพระแม่โพสพ บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี2565


เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์2565 ณ บริเวณวัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองจ.ขอนแก่น     นางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้ง ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นางฉันทนา แรงโสม รองประธานฯ นางนภธร อัครธรสกุล รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมทีมงานทุกคน   นายภูมิพิชาติ จันทร์ เพ็ง ประธานสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านทุ่ม อ.เมือง นายบพิธ น้อยชนะ รองประธานสภาวัฒนธรรม ตำบลบ้านทุ่ม ร่วมงานประกอบพิธีสู่ขวัญข้าวและบูชาพระแม่โพสพ บุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี2565  โดยมีพระมหาตวง เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น  ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นศูนย์รวมน้ำใจการจัดงาน


นางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์ 

นางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่าขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระมหาตวง และชาวบ้านแดงน้อย ทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่สามัคคีพร้อมเพรียงช่วยงานครั้งนี้อย่างน่ายกย่องชื่นชมเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น ๆ

สำหรับงานบุญกุ้มข้าวใหญ่นั้น เป็นประเพณีและวิถีแบบชาวไทยอีสาน ที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกกันว่าฮีตสิบสอง ซึ่งการทำพิธีสู่ขวัญข้าวนั้น  ชาวบ้านได้นำข้าวเปลือกจากพื้นที่ต่างๆ มากองรวมกันก่อนที่จะเชิญหมอพราหมณ์มาประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีบูชาพระแม่โพสพ ด้วยเครื่องเซ่นไหว้นานาชนิด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ยึดอาชีพทำนาและการเกษตรในการหาเลี้ยงชีพ

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมรำไทยในชุดรำดอกคูณเสียงแคน ซึ่งเป็นภาพแห่งความพร้อมเพรียง สวยงามและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงามของคนอีสาน การแสดงรำลึกถึงพระแม่โพสพสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads