วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

ขอนแก่น ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของสู่บ้านพักบอยทาวน์ 

ขอนแก่น ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของสู่บ้านพักบอยทาวน์ 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขอนแก่น ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของสู่บ้านพักบอยทาวน์ 


ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเด็กชาย อภิพัฒน์  บุตรกะศก(น้องสีหลอด) ซึ่งเป็นเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของ ศธจ.ขอนแก่นเข้าสู่บ้านพักบอยทาวน์  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  เพื่อเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน


   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางอุทัยรัตน์  อนุสุเรนทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น(ศธจ.)พร้อมด้วย นายกฤษณา เสมหิรัญ /PM โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา กสศ.ขอนแก่นได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นดร.กฤต สุวรรณพรหม ร่วมลงพื้นที่กลับนางศิริพรจังตระกูล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และนายสุภวัฒน์  หนูพริก  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเด็กชาย อภิพัฒน์  บุตรกะศก(น้องสีหลอด) ซึ่งเป็นเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษา ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะวิกฤตทางการศึกษาของ ศธจ.ขอนแก่น  เข้าสู่บ้านพักบอยทาวน์  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    โดยในระหว่างที่เรียน  บ้านพักบอยทาวน์จะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งฝึกทักษะอาชีพให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  ถือเป็นการทำงานเชิงบูรณาการเชิงประจักษ์ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  ตามนโยบายพาน้องกลับเข้ามาเรียนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.


  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads