วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“เพื่อไทย โดย นาวิน คำเวียง”ปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด

“เพื่อไทย โดย นาวิน คำเวียง”ปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“เพื่อไทย โดย นาวิน คำเวียง”ปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด


เมื่อวันที่ 15 สภาคม 2565 นายนาวิน คำเวียง ครอบครัวเพื่อไทย เขต อ.หนองเรือ อ.บ้านฝาง อ.ภูเวียง(บางส่วน)ได้รับเกียรติจากนายโกมินทร์ ผุยชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จระเข้ อ.หนองเรือ เพื่อเป็นประธานปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่17 ของตำบลจระเข้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหัวนา จระเข้ หนองแปน โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่ พี่ๆน้องๆนักกีฬาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนเสื้อกีฬาทั้ง4ทีม จำนวน120 ตัว และมอบน้ำดื่มจำนวน 70 แพ็ค


นายนาวิน คำเวียง ครอบครัวเพื่อไทย เขต อ.หนองเรือ อ.บ้านฝาง อ.ภูเวียง(บางส่วน)กล่าวว่าการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่17 ของตำบลจระเข้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน และประชาชนใน ต.จระเข้ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใน ต.จระเข้ มีนิสัย และมีใจรักในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ของ ต.จระเข้ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการป้องกัน และร่วมกันแสดงพลังถึงการต่อต้านภัยยาเสพติดใน ต.จระเข้


การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทุก หมู่บ้าน โดยจัดให้มีการแข่งขันในประเภทหรือชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ ประเภทกีฬาสากล จัดการแข่งขัน จำนวน 6 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล, ตะกร้อ, วอลเลย์บอล (ทีมผสม), เปตอง (ทีมคู่), ชักเย่อ (ทีมผสม), วิ่งมินิมาราธอน Fun Run แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และประเภทหญิง นอกจากนั้น ยังมี กีฬาพื้นบ้าน ในการแข่งขัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads