วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

ร.ร.น้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น จัดงานเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย

ร.ร.น้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น จัดงานเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ร.ร.น้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น จัดงานเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย


ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีที่ได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและตระหนักถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ หอประชุม 50 ปีโรงเรียนน้ำพองศึกษา ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้กาษาไทย นำโดย นายธัญญา สามารถ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


    โดยในงานมีการจัดนิทรรศการกาษาไทย จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ และการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี โดยคณะกรรมการนักเรียน ในงานมีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง


  ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร

ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กล่าวว่าเนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่เราชาวไทยทุกคนจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่ง เป็นภาษาประจำชาติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย แสดงความภาคภูมิใจที่เรามีภาษาประจำชาติ ตลอดจนการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงสุนทรภู่ กวีที่ได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและตระหนักถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads