วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

นอภ.เมืองขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.กรณีน้ำท่วมขัง

นอภ.เมืองขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.กรณีน้ำท่วมขัง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นอภ.เมืองขอนแก่น เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.กรณีน้ำท่วมขัง


   วันนี้ (14 ก.ค. 65) นายประจวบ  รักแพทย์  นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วย นายสนพงษ์  ครีวงศ์  ผอ. ส่วนสนับสนุนศูนย์  ปภ. เขต 6  เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปภ.จังหวัดขอนแก่น  และเทศบาลตำบลเมืองเก่า  ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมหมู่บ้านสิริรัตน์ 2-3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีน้ำท่วมขัง


   โดยที่ผ่านมาเมื่อเร็วนี้ นายประจวบ  รักแพทย์  นายอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดขอนแก่น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด.  จนท.เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีน้ำท่วมขังบริเวณปากทางเข้าโรงเรัยนศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  โดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ประชาชน คณะครูนักเรียนโรงเรียนศึกษาคนตาบอด.  และติดต้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่บึงหนองโคตร. คาดว่าปริมาณน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน1-2 วันนี้ หากไม่มีฝนตกเพิ่มอีก “ขอขอบคุณภาคประชาชนที่คอยเฝ้าบ้านเมืองและคอยแจ้งข่าวสารเพื่อความสงบเรียบร้อยของขอนแก่น”นายประจวบ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads