วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

มข.ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม จัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าว

มข.ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม จัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าว
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มข.ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม จัดกิจกรรมดำนาปลูกข้าว


‘Agro Tour’  เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ มข.ได้จัดขึ้นอย่างดีที่สุดสำหรับนักเรียนตัวน้อย  เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตร ได้พัฒนาทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตร ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย


   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากการที่ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  Agro Tour  ซึ่งเป็นกิจกรรมดำนาปลูกข้าว 2022 ให้กับเด็กอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ที่ แปลงฝึกงาน  ถนนต้นสักสายรหัส  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  คณาจารย์  นักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์  โดยการนำของ อาจารย์ ประภาพร  จันทะบุรม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลศึกษา  และมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมฐานต่างๆ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรม


  รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ ‘Agro Tour’  เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ มข.ได้จัดขึ้นอย่างดีที่สุดสำหรับนักเรียนตัวน้อย  เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตร ได้พัฒนาทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ และเด็กๆ  กิจกรรมในครั้งนี้  จึงเป็นความร่วมมือกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง และศึกษาศาสตร์ โดยจัดให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ได้ฝึกดำนา เลี้ยงปลา ทำกิจกรรมด้านการเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อให้ได้รู้ว่าการเกษตรเป็นพื้นฐานของผู้คนในประเทศไทย เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ กิจกรรมที่จัดให้ทำให้เด็กมีความสนุก หลายคนไม่เคยลุยโคลนก็ได้ทำ  เป็นกิจกรรมให้เด็กได้รู้ว่าจริงๆ แล้ว ชาวนาได้ทำงานหนักเพียงใดเพื่อคนทั้งประเทศ”

   รศ.ดร.ดรุณี กล่าวด้วยว่าการจัดโครงการ ‘Agro Tour’  ในครั้งนี้ นอกจากกิจกรรมการดำนาแล้ว  ยังมีกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่  ร้อยกำไลลูกยาง  ทำลูกปัด  ทำตุ๊กตาจากใบตอง  ทำของเล่นม้าก้านกล้วย ปลูกทานตะวันในกระถาง  จำลองเสียงจักจั่น  บิงโกแมลง ระบายสีรูปปั้นปลา  การปลูกไม้น้ำ  การกระดาษตักปลา และการปั้นแป้งปั้นปลา ทั้งยังได้รับปลาที่ตักได้ และได้ลูกปัดที่ร้อยเองติดมือกลับไปด้วย  สร้างความสนุกสนาน และความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนอย่างมาก

  รศ.ดร.ดรุณี กล่าวต่อไปว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จะได้จัดกิจกรรมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566  ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566  และนักศึกษาส่วนหนึ่งของสาขาวิชาพืชไร่ยังได้เตรียมความพร้อมการจัดแปลงกังหันครั้งที่ 10 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะรับปริญญาในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งทางนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ได้เปิดเผยว่า จะสร้างสรรค์พื้นที่ปลูกพันธ์ไม้ประดับนานาพรรณให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads