วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

 “ขนส่งขอนแก่น”เปิดประมูลทะเบียนเลขสวยแล้ว หมวด ขธ ขับรถเลขสวย ธุรกิจรุ่งเรือง

 “ขนส่งขอนแก่น”เปิดประมูลทะเบียนเลขสวยแล้ว หมวด ขธ ขับรถเลขสวย ธุรกิจรุ่งเรือง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ขนส่งขอนแก่น”เปิดประมูลทะเบียนเลขสวยแล้ว หมวด ขธ ขับรถเลขสวย ธุรกิจรุ่งเรือง

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนคนเมืองหมอแคน และทั่วแดนสยามร่วมประมูลทะเบียนเลขสวย หมวด ขธ ขับรถเลขสวย ธุรกิจรุ่งเรือง จำนวน 301 หมายเลข สำหรับตัวอย่างตัวเลขที่นำออกทำการประมูล    มี 3 กลุ่มตัวเลข   ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เลขสี่ตัวเหมือน 1111 ถึง 9999 กลุ่มที่ 2 เลขคู่ 8 คู่ 9 เช่น8899 , 8989 เป็นต้น เลขเดี่ยว 1 ถึง 9 เลขสองตัวเหมือน 11 ถึง 99 เลขสามตัวเหมือน 111 ถึง 999  และเลขกลุ่ม 3 เป็นเลขคู่ 1122 , 2277 , 9900 เป็นต้น สามารถประมูลได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ก.ย.65 เผยผู้ที่ประมูลป้ายได้นอกจากได้เลขทะเบียนสวยเป็นมงคลแล้ว ยังได้บุญกุศลอีกด้วย เพราะเงินจากการประมูลสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งหมด


  นายประสิทธิ์ กล้าทำ

นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดให้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด ขธ แล้ว ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เพราะหมวด ขธ มีความหมายอันเป็นมงคลที่ดีมาก หมายถึง ขับรถเลขสวย ธุรกิจรุ่งเรือง มีกำหนดปิดประมูลในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวยครั้งนี้ต้องประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

    ผู้ที่ต้องการประมูลสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานขนส่งสาขาทุกแห่ง หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ก่อนหรือในวันประมูล โดยกรอกข้อมูลเข้าร่วมการประมูลพร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อลงลายมือชื่อ และจัดส่งเอกสารการลงทะเบียนให้สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ด้วยการ อัปโหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์www.tabienrod.com Line@tabiankk หรือนำส่งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานขนส่งสาขาทุกแห่ง


   นายประสิทธิ์ กล่าวย้ำว่า รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีพอยู่ได้ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังนำไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถทั่วประเทศ

“ผู้ที่ประมูลได้ นอกจากจะได้ทะเบียนเลขสวยอันเป็นมงคลแล้ว ยังได้บุญกุศลอีกด้วย เพราะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับอุปกรณ์ที่จะเสริมสร้างให้ใช้ชีวิตในสังคมสะดวกมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญเป็นสิริมงคลรถที่ใช้อยู่ สามารถร่วมประมูลได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากทั้งที่บ้าน หรือที่ทำงานของท่านเอง หรือจะมาประมูลได้ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น ในวันที่ 18 กันยายนนี้ได้เช่นกัน” นายประสิทธิ์ กล่าว


   สำหรับการวางหลักประกันการประมูลต้องเป็นเงินสด วาง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานขนส่งสาขาทุกแห่ง หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 438- 1-35338-2 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เมื่อลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต และวางหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการลงทะเบียน และหลักฐานการโอนเงิน Fax 0-4330-6833 หรือโทรศัพท์ 09-8885-3454 หรือ Line@tabiankk และจะส่งข้อความถึงท่านให้เข้าร่วมประมูลได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน 1584 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (ฝ้ายทะเบียนรถ) เบอร์โทรศัพท์ 0-43-30-6830, 0-4324-2365, 08-0758-8558 หรือสอบถามได้ที่สำนักงานสาขาทุกอำเภอตามภูมิลำเนา ส่วนหลักฐานการลงทะเบียน มี บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ใบมอบอำนาจกรณีมิได้มาด้วยตนเอง.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads