วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

เปิดฉากแล้ว!งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่ขอนแก่น

เปิดฉากแล้ว!งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดฉากแล้ว!งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่ขอนแก่น


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายทั้งภาคอีสานร่วมกันจัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 7 งาน Air Rail and Logistics Expo 2022 ครั้งที่ 2 และ Motor Show 2022 @ Khon Kaen  ครั้งที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเมืองขอนแก่น ถึงการเป็นเมือง MICE  CITY อย่างแท้จริง

   เมื่อเวลา 13.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)  นายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 และ Motor Show 2022 At Khon Kaen  โดยมี นายสมบัติ   เพ็งพระจันทน์   กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ณ ขอนแก่น , นายเหงี้ยน  หง็อก  เหียบ  กงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจังหวัดขอนแก่น , นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี  ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายปริญ นาชัยสิทธิ์  นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย , นายณัฐพล พลศิริฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอีสาน , ผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจ และพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน


  นายสุเทพ  มณีโชติ

นายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามจังหวัดขอนแก่น ต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นที่ช่วยกันผลักดัน งานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์   และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ การจัดงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 และ Motor Show 2022 At Khon Kaen  ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเมืองขอนแก่นถึงการเป็นเมือง MICE  CITY อย่างแท้จริง เป็นความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว เมื่อรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ จังหวัดขอนแก่นก็ขับเคลื่อนทันที ขอนแก่นมี Event มากมายเกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ทันที

นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย
   นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอกล่าวต้อนรับท่านผู้ประกอบการ ท่านผู้บริหารทุกภาคส่วนที่มาร่วมงานในวันนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายทั้งภาคอีสานร่วมกันจัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 7 และงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 เป็นครั้งที่ 2 และ Motor Show 2022 @ Khon Kaen  ซึ่งปีนี้ก็เป็นครั้งที่ 4 แล้ว


   นายประสิทธิ์  กล่าวอีกว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจต้องดูแลพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่น ให้มีความสุข กินดี อยู่ดี การมีกิจกรรม  พัฒนาด้านอุตสาหกรรม   ทำให้เกิดการพัฒนาเมือง เกิดการค้าการลงทุนทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ดี ทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ของเราและจังหวัดใกล้เคียงมีงานทำ มีรายได้ที่ดี และหลายๆ  อุตสาหกรรมก็มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ร่วมกับพี่น้องประชาชน ชุมชนได้เป็นอย่างดี ได้รางวัลกันมากมาย ปีนี้ทราบว่ามีการ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดงานดีๆแบบนี้ ให้เป็นงานประจำปีและยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆ ปี

นางสุรัชสานุ์  ทองมี
    ด้าน นางสุรัชสานุ์  ทองมี  กล่าวว่า ทีเส็บ ในฐานะหน่วยงานรัฐทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของประเทศไทย ประกอบด้วย Meetings, Incentives, Conference, และ Exhibitions / Events ซึ่งเป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนและต่อยอดทางธุรกิจ โดย ทีเส็บ ให้ความสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางของไมซ์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการค้า และการลงทุน โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าที่เป็น platform สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนในระยะยาวสู่พื้นที่การจัดงาน จังหวัดขอนแก่น หรือขอนแก่นเมืองไมซ์ซิตี้ เป็นเมืองที่มีศักยภาพรองรับทุกกิจกรรมไมซ์ ทีเส็บให้การสนับสนุนและผลักดันทุกกิจกรรมไมซ์ให้เกิดขึ้นที่จังหวัดอย่างเต็มที่ และในครั้งนี้ ทีเส็บ ยินดีร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าใหญ่ถึง 2 งาน ได้แก่ Air-Rail and Logistic 2022  ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ และ Motor Show 2022 @ Khon Kaen  จัดโดยบริษัท ไมซ์โซลูชั่น จำกัด


     “การสนับสนุนงานแสดงสินค้า Air-Rail and Logistic 2022 เป็นงานที่ยกระดับการจัดงานเป็นปีที่ 2 ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) โดยโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักในการมุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพขึ้นระดับภูมิภาค หรือที่เรียกว่า regional show จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นอย่างใกล้ชิด เราเห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์  ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยงานนี้จะนำมาซึ่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งให้เกิดการลงทุนหรือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการพัฒนาการค้า การจ้างงาน โดยการจัดงานนี้มีกิจกรรม Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า)  ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายในงาน ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท
ในส่วนของการสนับสนุนงานแสดงสินค้า Motor Show 2022 @ Khon Kaen เป็นงานที่ยกกระดับการจัดงาน ปีที่ 3 อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนงานแสดงสินค้าภายในประเทศ (Domestic Exhibition) ซึ่งคาดว่าจะขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายด้วยการผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้เพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 95 ล้านบาท”


    ดร.ทวีสันต์   วิชัยวงษ์

ส่วน ดร.ทวีสันต์   วิชัยวงษ์  กล่าวว่าในฐานะเจ้าภาพหลักของการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ (E-SAN Industrial Fair) เราจัดมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เข้าปีที่ 7 เหมือนเช่นปีก่อนๆ งานของเราเป็นการเชิญผู้ประกอบการทั้งภาคอีสานมาร่วมงาน พบกับกลุ่มอุตสาหกรรมจากส่วนกลางคือ กทม.และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาพบปะ พูดคุย นำเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมมาโชว์ มาขายหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจกัน ปีนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นของเรา มุ่งมั่นให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการค้า การลงทุน และเป็นไปตามนโยบายของจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เรื่อง SMART City และ MICE CITY สภาอุตสาหกรรมเราผลักดันอุตสาหกรรมการบิน ท่าเรือบก และด้านโครงสร้างพื้นฐานมาโดยตลอด และหลายๆส่วนก็คืบหน้าและอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดงานแฟร์ในปีนี้ ทั้ง 2 งานจึงตอบวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพิ่มงานใหม่เข้ามาทั้ง 2 งาน คืองาน Air Rail and Logistics expo 2022 และงาน Food and Agro tech 2022 ซึ่ง Food and Agro tech 2022 เราได้จัดไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมไปแล้วและประสบความสำเร็จไปแล้ว
วันนี้เราแถลงข่าวการจัดงาน  Air Rail and Logistics expo 2022 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ ของเมืองขอนแก่น และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(Greater Mekong Subregion:GMS) ได้แก่ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ จีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC (East-West Economic Corridor) และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor:NSEC)


    ดร.ทวีสันต์  กล่าวและว่า ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางตามเส้นทางดังกล่าว โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1)โซนนิทรรศการ ด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มทร.อีสาน , วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและสถาบันอื่นๆอีกมากมาย
ส่วนที่ 2) โซนแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านอากาศยาน ระบบราง และโลจิสติกส์ กว่า 150 บูท รวมไปถึงเครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 3) การจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อ เช่น สัมมนา“ทิศทางการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทย”โดย นายกิติพันธ์ ปานจันทร์  อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางราง บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของไทยและการ  เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน”  โดย นายกำพล บุญชม  รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ  การรถไฟแห่งประเทศไทย เสวนา เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย”โดย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์  นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย เรื่อง “ประเด็นกฎระเบียบและข้อกฎหมายของการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย ”  โดย ดร.รองรัตน์ วิโรจน์เพชร  ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสวนาวิชาการและระดมสมอง เรื่อง “โอกาสและความท้าทายด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบรางระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศจีน-เวียตนาม-สปป.ลาวภายใต้กรอบ NeEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ และประชาคมอาเซียน  ตามที่ท่านรองอธิการบดีได้นำเรียนไปแล้ว ยังมีการประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรมการบินที่น้ำพองร่วมด้วย เป็นต้น

และปีนี้ชมรมผู้ค้ารถยนต์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงาน Motor Show 2022 AT Khonkaen ภายใต้แนวคิด(Concept) “รวมพลคนรักรถ” โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) โซนนิทรรศการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ยานยนต์ จักรยายนต์ รถคลาสสิค รถซิ่ง รถแต่งแต่ละรุ่นแต่ละประเทศที่หาดูยาก นำแสดงในงาน
ส่วนที่ 2)โซนแสดง สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ กว่า 4,000 ตารางเมตร ได้แก่ กลุ่มรถยนต์ รถจักยานยนต์ กลุ่มประดับยนต์ และอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์แบบครบวงจร และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จากค่ายรถที่จะนำมาลดราคาหรือแถมให้กับผู้ต้องการออกรถใหม่
ส่วนที่ 3) การจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย การสร้างเครือข่าย(Networking) ของกลุ่มคนรักรถแต่ละประเภท เช่น การจัด Meeting Motor bike , Racing Car และ Car Audio Show การอบรม เสวนา การทำ workshop ของกลุ่มประดับยนต์ และมีการประกวดแข่งขัน Dino test

การจัดงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยความร่วมมือของจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)(TCEB) สมาคมการค้าโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอีสาน อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น., สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และบริษัทห้างร้านต่างๆที่มาร่วมงาน, รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคีทุกภาคส่วน ที่ทำให้เกิดการจัดงานและกิจกรรมดีๆในจังหวัดขอนแก่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads