วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

อก.ภาค4 มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ นร.ร.ร.บ้านนาฝายวิทยา

อก.ภาค4 มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ นร.ร.ร.บ้านนาฝายวิทยา
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อก.ภาค4 มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ นร.ร.ร.บ้านนาฝายวิทยา


   เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่  หอประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายวิทยา ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการภาค 4 และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นและ จ.ชุมแพ มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายวิทยา ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


   นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 เปิดเผยว่าสำนักงานอัยการภาค 4ได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมขึ้น ที่โรงเรียนบ้านนาฝายวิทยา ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นและ จ.ชุมแพ  ตัวแทนคณะผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาไปมอบให้แก่คณาจารย์ เด็กนักเรียน โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นที่คาดหวังว่าสำนักงานอัยการภาค 4 จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเสริมภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กับชุมชนต่างๆ อีกด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads