วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

“มข.”เตรียมจัดงานสีฐาน เฟสติวัล 2565

“มข.”เตรียมจัดงานสีฐาน เฟสติวัล 2565
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.”เตรียมจัดงานสีฐาน เฟสติวัล 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเต็มกับเวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ในงานสีฐาน เฟสติวัล 2565


   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย และเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม โดยเปิดรับสมัครวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ  เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14ตุลาคม 2565 โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://kku.world/looktung65

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมการประกวด รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565  ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกำหนดการประกวด แบ่งเป็น รอบคัดเลือก และ รอบชิงชนะเลิศรอบคัดเลือก คณะกรรมการจะพิจารณาจากไฟล์บันทึกการแสดงสด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  – ความละเอียดของไฟล์บันทึกการแสดงสดต้องไม่ต่ำกว่า 1080p (Full HD) โดยเป็นสกุล MP4, MPG, FLV, MOV หรือ AVI เท่านั้น และไม่ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ ในการดัดแปลงเสียงเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในการบรรเลง   – มุมมองในการบันทึกภาพ ต้องบันทึกจากด้านหน้าวงเท่านั้น (ไม่มีการตัดสลับภาพไปยังมุมอื่นๆ) โดยให้เห็นครอบคลุมนักแสดงทั้งหมด – ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดผลงานบันทึกการแสดงสดลงในกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) โดยจะต้องอนุญาตให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงได้ พร้อมส่งลิงก์ของการแสดงดังกล่าวได้ที่Email:kanikl@kku.ac.th (ทั้งนี้นักดนตรีและนักแสดงแต่งกายและจัดรูปแบบการแสดงเสมือนการแสดงจริง) ซึ่งจะคัดเลือกวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 วง เพื่อทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ


   รอบชิงชนะเลิศ จะทำการประกวด ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวงดนตรีลูกทุ่งที่เข้าประกวดต้องรายงานตัวก่อนเวลา 14.00 น. ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 และทำการประชุมผู้ควบคุมวงและจับสลากลำดับการแข่งขัน เวลา 14.00 น. และทำการทดสอบระบบ (Sound Check) (วงละไม่เกิน 20 นาที แต่ละวงสามารถนำผู้ควบคุมแสงและเสียงมาเองได้) ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ https://kku.world/looktung65

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และ ได้จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads