วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

แห่!ร่วมโฮมบุญขึ้นบ้านใหม่ เฮือนอีสาน งานไหมขอนแก่น ย้อนวิถีคนโบราณ

แห่!ร่วมโฮมบุญขึ้นบ้านใหม่ เฮือนอีสาน งานไหมขอนแก่น ย้อนวิถีคนโบราณ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

แห่!ร่วมโฮมบุญขึ้นบ้านใหม่ เฮือนอีสาน งานไหมขอนแก่น ย้อนวิถีคนโบราณ


งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 ชูวัฒนธรรมอีสาน โดยการสร้างเงินโบราณอีสานที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานบนบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาชมมาสัมผัสและสามารถถ่ายทอดรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านการเซลฟี่ผ่านทางสื่อโซเชียล งานจัด 12 วัน 12 คืนระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565


   เย็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ เวทีวัฒนธรรม หน้าพระธาตุสิโรดม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จำนวน 26 หลัง และเป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565  โดยมีนายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และนางกมลรัตน์ สิมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565  ภายในงานมีนายอำเภอตั้ง 26 อำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้าน และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างจำนวนมาก

นายไกรสร กองฉลาด
    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น หรือที่นิยมเรียกว่า “ งานไหม หรืองานเทศกาลไหม ” เป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2522 สมัย นายชำนาญ พจนา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จัดในเดือน พฤศจิกายน 2522 ใช้ชื่อว่า “ งานเทศกาลไหมขอนแก่น ”


     ในปี 2523 ได้นำประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีที่อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสมัครสมานสามัคคี ของชาวอีสาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน และตั้งชื่องานว่า “ งานเทศกาลไหมจอนแก่น และประเพณีผูกเสี่ยว “ ประจำปี 2523
     ในปี 2524และ 2525 ได้ใช้ชื่องานว่า “ เทศกาลไหมขอนแก่นและพิธีผูกเสี่ยว “  ในปี 2526ได้เพิ่มงานกาชาดเข้าไปด้วยและใช้ชื่อว่า “งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น “ มาจนถึงปัจจุบัน กำหนดจัดงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ ต่อมาได้ย้ายมาจัด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน


     ในปี 2556 จังหวัดขอนแก่น ได้เชิญประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน โดยเฉพาะการทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหมและผ้าไหม มาร่วมแสดงและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่มาชมงานด้วย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้เปลี่ยนชื่องานว่า “ งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น “ จนถึงปัจจุบันในทุกปีที่ผ่านมาจัดในรูปแบบให้หน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ ออกบูธ แสดงผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ แต่สำหรับในปีนี้ โดยความเห็นชอบของอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 26 อำเภอ เห็นชอบให้มีการจัดสร้างบ้าน โดยจำลองจากบ้านและอาคารในท้องถิ่น มาสร้าง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 หลัง พร้อมประดับตกแต่งอย่างเต็มความสามารถ จนกลายเป็นหมู่บ้าน


     การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้งานเทศกาลไหมนานาชาติ เป็นการแสดงอัตลักษณ์ความสวยงามของผ้าไหมชาวจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง และชาวต่างชาติที่ตอบรับในการร่วมงาน เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เวียตนาม และจีน ตลอดจนเแนการจัด ประเพณีผูกเสี่ยว ถือเป็นประเพณีพื้นบ้าน ที่แสดงถึงความรัก จริงใจ และซื่อสัตย์ต่อกัน ของคนในเพศหรือวัยเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งให้สัญญากันว่า จะรัก จริงใจให้กัน ผ่านการทำพิธีจากพ่อพรามณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปีจะมีบุคคลที่มาร่วมงาน จับคู่กันและพากันมาทำพิธีผูกเสี่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง จัดงานกาชาดจังหวัด กาชาดเป็นองค์กรหลักและสำคัญในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และส่งเสริมโอกาสทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชน
     นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ท้องถิ่นนำสินค้า OTOP มาจำหน่าย มีการแข่งขันด้านการตลาดและส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน มีการแสดงนิทรรศการ ออกร้าน เผยแพร่ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย


    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟพาวเวอร์ประจำปี 2565 บริเวณพื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยปีนี้จังหวัดขอนแก่นชูวัฒนธรรมอีสาน โดยมีการสร้างเงินโบราณอีสานที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานบนบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาชมมาสัมผัสและสามารถถ่ายทอดรูปแบบศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานผ่านการเซลฟี่ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งปีนี้จัด 12 วัน 12 คืนระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565


   นายไกรสร กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยทางจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้แต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ได้ระดมช่างไม้สร้างบ้านแบบโบราณคนอีสานที่มีหลายชั่วอายุคนในพื้นที่จัดงาน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นได้งดจัดงานเทศกาลไหมมาถึง 2 ปีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเมื่อสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายจังหวัดขอนแก่นพร้อมส่วนราชการต่างๆและหลายหน่วยงานได้มีมติให้มีการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นทรัพย์พาวเวอร์ประจำปี 2565 โดยมีการรื้อฟื้นสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานที่มีมาแต่โบราณโดยเฉพาะการสร้างแฮนหรือบ้านที่อยู่อาศัยให้ยังอยู่คงสืบทอดเป็นมรดกของคนภาคอีสานต่อไป


   นายไกรสร กล่าวเสริมอีกว่า สำหรับการจัดงานเทศกาลไหมฯ ในครั้งนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ การแสดงอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าลายไทยจังหวัดขอนแก่นและการรื้อฟื้นสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานที่มีมาแต่โบราณโดยเฉพาะการสร้างเฮือนหรือบ้านที่อยู่อาศัยให้แต่ละอำเภอทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่นโดยนำไม้เรือนเก่าที่มีอยู่ในพื้นที่มาดัดแปลงสร้างเป็นเฮือนบ้านไม้แบบโบราณบนพื้นที่จัดงานแสดงเทศกาลไหมฯ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นรวมเป็นหมู่บ้านชุมชนโบราณ โดยการปลูกสร้างบ้านที่มีลักษณะการใช้สอยใกล้เคียงรวมกันอยู่เหมือนคุ้มที่มีเฮือนรวมกันอยู่หลายๆหลังเป็นหมู่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกัน รวมกันอยู่เหมือนคุ้มที่มีเฮือนรวมกันอยู่หลายๆหลังเป็นหมู่บ้าน บ้านเรือนไม้อยู่ในละแวกเดียวกันใช้ชื่อว่า “เฮือนโบราณ วิถีไทยบ้านขอนแก่น” ให้ยังคงอยู่สืบทอดเป็นมรดกของคนภาคอีสานตลอดไป.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads