วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

 “สสจ.ขอนแก่น”ติวเข้ม!พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

 “สสจ.ขอนแก่น”ติวเข้ม!พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สสจ.ขอนแก่น”ติวเข้ม!พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด


เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการจัดบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 


   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 โดยมี พ.อ. สหะภาพ บุตรลา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกำลังพล ร่วมพิธีเปิด พร้อมกันนี้  มณฑลทหารบกที่ 23 ได้สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรม พร้อมส่งกำลังพลจาก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ต่อไป


  นายพันธ์เทพ เสาโกศล

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตามนโยบายรัฐบาลให้มีการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก และการเปลี่ยนแปลงระดับสากล ไปสู่การใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ปรับมุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”


    นายพันธ์เทพ กล่าวอีกว่าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการจัดบริการด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เชื่อมโยงแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาเสพติด และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads