วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

จ.ขอนแก่น ปูพรม!ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

จ.ขอนแก่น ปูพรม!ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 จ.ขอนแก่น ปูพรม!ตรวจสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บรูณาการร่วม จัดหางานจังหวัดขอนแก่น,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น, กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น,ออกตรวจสอบสถานประกอบการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566


เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2566 พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ท.สมรถ คำสิงห์, นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ ชุด ชปข. กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บรูณาการร่วม จัดหางานจังหวัดขอนแก่น,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น,กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น, ออกตรวจสอบสถานประกอบการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 1.มหานคร เมทัลกรุ๊ป จำกัด 130 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2.บริษัทจำกัด เอ็มเอ็ม ดิสทิสบิเตอร์ 88 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 3.บริษัท ไทยปรีดา การปิโตรเลียม 257-9 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ ชุด ชปข. กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานโดยถูกต้องตามกฏหมาย การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว การต่อใบอนุญาตทำงาน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิท 19 โดยยึดหลักประฏิบัตรตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแคร่งครัด.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads