วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ KKBS มข.มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด19

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ KKBS มข.มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด19
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ KKBS มข.มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด19


 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่บริเวณ ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานมอบแมสหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด – 19 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน (AFA) และนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้กับ ธงชัย  กุศลากร ภัสสะ  บุญธรรม ,ดาววิน  จอมแปง ,อุมาพร  โพธิ์สุดตา ,สุภาพร  ซาซุม ,เข็มอักษร  ชาแก้ว สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์คณะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยดีเสมอมา 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads