วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

นร.ภาคอีสาน ร่วมแข่ง KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ มข.

นร.ภาคอีสาน ร่วมแข่ง KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ มข.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 นร.ภาคอีสาน ร่วมแข่ง KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล KKU WOMEN’S VOLLEYBALL CHALLENGE 2023 ด้วยมีความตั้งใจ ที่จะส่งเสริมนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง ก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬา ดังนั้นเราจึงใช้วิทยาศาสตร์ด้านกีฬา พัฒนานักกีฬาโดยเฉพาะ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งขัน


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล KKU WOMEN’S VOLLEYBALL CHALLENGE 2023 โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ,ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี่,รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ,ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ,รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ,ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , กัปตันทีมกรรมการ กัปตันดูแลสนาม และนักกีฬา ร่วมพิธีเปิด

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความพร้อมในหลายๆด้านโดยเฉพาะบุคลากร ในเรื่องของสถานที่ แต่เรื่องของงบประมาณ เพราะฉะนั้น ในการทำ KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ ในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีความตั้งใจ ที่จะส่งเสริมนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง ก็มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬา ดังนั้นเราจึงใช้วิทยาศาสตร์ด้านกีฬา พัฒนานักกีฬาโดยเฉพาะ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันวอลเลย์บอล ในครั้งนี้ซึ่งเป็นการคัดเลือกเบื้องต้น โดยมีการสอบถามจากโรงเรียนต่างๆ ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ คิดว่าการกีฬาในครั้งนี้จะช่วยให้น้องๆ นักกีฬาตามโรงเรียนต่างๆได้มีโอกาส ที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต ซึ่งเราเองก็ไม่ได้พัฒนาในการเล่นเพียงอย่างเดียว แต่เราจะดูในเรื่องของอาหารด้วย และการต่างๆที่จะส่งเสริมในการพัฒนา กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งเรามีฟิตเนสเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง ในส่วนนี้ก็จะช่วยเทรนน้องๆ ด้านกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ และเรามีอาจารย์ที่มีความรู้ด้านศาสตร์การกีฬา มาช่วยดูแลในครั้งนี้ด้วย

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช


ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ KKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี่ กล่าวว่าต้องขอขอบคุณบริษัท AIA ที่เข้ามาสนับสนุน กีฬา KKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี่ในครั้งนี้ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ซึ่งสนับสนุนด้านการกีฬามายาวนาน และเป็นบริษัทที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี ในการประกันชีวิต ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มองเห็นว่า จะมีบริษัท ฯ เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนก็เป็นโอกาสที่ดี ภาคเอกชนที่เล็งเห็นกิจกรรมดีๆ พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไทยให้แข็งแรง ให้เข้มแข็ง และเป็นอาชีพ ซึ่งบริษัท AIA ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยอมรับว่าดี ที่มองเห็นความสำคัญที่น่าจะ มาเป็นส่วนหนึ่งจับมือไปด้วยกัน เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งอะคาเดมี่ของเรา และสามารถที่จะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทย เพื่อสานฝันไปสู่เวทีระดับนานาชาติได้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads