วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

 “ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงพื้นที่ สอดส่องวันที่ 2 ย้ำ!บริหารงานองค์กรอย่างโปร่งใสถูกต้อง

 “ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงพื้นที่ สอดส่องวันที่ 2 ย้ำ!บริหารงานองค์กรอย่างโปร่งใสถูกต้อง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงพื้นที่ สอดส่องวันที่ 2 ย้ำ!บริหารงานองค์กรอย่างโปร่งใสถูกต้อง

ก.ธ.จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ สอดส่องวันที่ 2 ที่ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ ย้ำ บริหารงานองค์กรอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม ธรรมาภิบาล รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และเพื่อปวงประชา


วันที่ 25 พ.ค.2566 เวลา 10.00 น.ที่หอประชุม สำนักงาน อบต.กุดธาตุ ต.หนองนาคำ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น จุดที่1)ลงพื้นที่สอดส่อง โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต (รหัสทางกลวง ขก.ถ.73-025 สายแยกทางหลวง 2133 ซอยคุ้มฐานบั้งไฟ หมู่ 14 บ้านหนองแวง องค์บริหารส่วนตำบลกุดธาตุ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร งบประมาณที่เสนอขอ 6,239,300 บาท ซึ่งมี จำนวนราย ผู้มายื่นเอกสารรวมทั้งสิ้น 21 ราย แต่มายื่นส่งเอกสารจริงจำนวน 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ราคาที่เสนอคือ 6,294,000.00 บาท ซึ่ง ?ปรากฏว่า หจก.ไทยกิจแมชชีนเนอรี่ ได้ร่วมเสนอราคางานทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง E -bidding คิดเป็นราคาก่อสร้างงานจำนวน 6,239,000.00 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งราคาต่ำกว่าราคากลาง อยู่ 300 บาท เป็นผู้รับจ้าง ในการก่อสร้างในครั้งนี้ไป

โดยนายประดิษฐ์ จันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ นำคณะผู้บริหาร รองนายกฯ นายเจตนิพิฐ เชาว์วัชิระนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ (เลขานุการสภาฯ)ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าช่าง เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ร่วมชี้แจง และนำลงพื้นที่สอดส่อง โดยมี รายชื่อ กธจ./ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น ที่จะร่วมลงพื้นที่สอดส่องโซนวันตก ประกอบไปด้วย1.ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รอง ประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,2.นายสวัสดิ พรมโสภณ ผู้ประสานงานโซนตะวันตก ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,3.นายถวิลกานต์ ชาวกะตา ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,4.นายสนาน สีม่วง ก.ธ.จ.ขอนแก่น,ดร.ชำนาญ ศรีวงศ์ ก.ธ.จ.ขอนแก่น,5.นายชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)6.ทนายรุจ แสงสุวรรณ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น ร่วมสอดส่องในครั้งนี้โดยหลังจากการลงพื้นที่สอดส่อง ดร.สมยงค์  แก้วสุพรรณ

 ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รอง ประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น ได้ สรุปถอดบทเรียน โดยให้ คณะก.ธ.จ.ขอนแก่น ให้ตั้งข้อสังเกตระยะทางในการดำเนินการต้มยางแอสฟัลท์ติก ถ้าระยะทาง 110 กิโลเมตร ให้ถือว่าไกลเกินไป ต้องหาผู้รับเหมาที่มีแพลนไม่เกิน ระยะทาง 50 กิโลเมตร หากถนน ที่คาดว่าจะมีปัญหา ต้องให้ประสานกับกรมทางหลวงชนบท ติดป้ายห้ามรถบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน วิ่งผ่าน พร้อมทั้งเสนอแนะให้ผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างมาทำในกรณีที่ถนนชำรุดให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย ส่วนอุณหภูมิที่ดีทำต้มยางแอสฟัลท์ติกต้องได้ 150 องศาขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 170° ที่สำคัญข้อความจำ ถนนในบ้าน ความหนาต้องได้ 240 ลบ.ม. Strength ถนนระหว่างบ้านต้องให้ความหนาStrengthต้องได้ 280 ลบ.ม.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads