วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

พัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตม เสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.

พัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตม เสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

พัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตม เสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.

กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดและอบรมโครงการ พัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ส.ค.66 ที่ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.อ. สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนามวลชนเพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2566 โดยมี พล.ท.อนุชา ซุ่มคำ ผอ.สมท.กอ.รมน.ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคง กอ.รมน.ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ส่ง ร.อ.กิตติเชษฐ์ สาสีดา เข้ารับการอบรมและครูเพชรในตม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน 5 ท่านเขารับการอบรม ประกอบด้วย1.นางสาว นิโรบล จำปาชน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านซำภูทอง ครูเพชรในตมรุ่นที่ 18 , 2.นางฤดีวรรณ รัตนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังยาว ครูเพชรในตมรุ่นที่ 17 ,3.นางนวลจันทร์ วิทย์บุญประคม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอ่างทองวิทยาคมครูเพ็ญตรง รุ่นที่ 12, 4.นางสุรางค์ ชาลีวัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขาครูเพ็ญในตม รุ่นที่ 9 และ5.นายคะนอง บุญกว้าง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาสีนวล ครูเพชรในตม รุ่นที่ 11 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads