วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

จ.ขอนแก่น ผลักดัน MlCE Win ovation สู่ระบบนามบัตรดิจิทัล เพื่อโปรโมท Khon Kaen Mice& Smart City

จ.ขอนแก่น ผลักดัน MlCE Win ovation สู่ระบบนามบัตรดิจิทัล เพื่อโปรโมท Khon Kaen Mice& Smart City
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น ผลักดัน MlCE Win ovation สู่ระบบนามบัตรดิจิทัล เพื่อโปรโมท Khon Kaen Mice& Smart City

 

การต่อยอด MICE Winnovation โดยการนำนามบัตรดิจิทัล YourQR มาใช้เป็นเทคโนโลยีในการแลกนามบัตรให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนนามบัตรจากนามบัตรกระดาษมาเป็นนามบัตรดิจิทัล เพื่อช่วย ลดการใช้กระดาษ รักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ทันสมัยและสะดวกสบายให้แก่สมาชิก และจะมีการขยายผลสู่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดขอนแก่น

    เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ ห้อง Glowfish Event Space ชั้น 2 อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์   นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว”MlCE Win ovation สู่ระบบนามบัตรดิจิทัล เพื่อโปรโมท Khon Kaen Mice& Smart City ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น” หัวข้อ”เทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนขอนแก่น สู่ Mice & Smart City” โดยมี นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น , ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน ), นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นายเน็ต จำกัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมงาน

นายไกรสร กองฉลาด
    นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ( Smart City) นำร่อง 1ใน 7 ของประเทศไทย โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นได้ระดมสมองเพื่อร่วมกันจัดทำแผนสมาร์ทชิตื้ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในมิติกำลังคน เศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศดิจิทัล ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น


  นายไกรสร กล่าวอีกว่า เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทชิตี้ (Smart City) ตามความเข้าใจของผู้คนโดยทั่วไป มักจะนึกถึงการทำให้เมือง เกิด เป็นเมืองที่ชาญฉลาดโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว แนวคิดเมืองอัจฉริยะนี้ มีองค์ประกอบอีกหลายอย่างและในขณะเดียวกันก็มีคำนิยามที่หลากหลาย ไม่มีคำนิยามที่ตายตัวแน่นอนสำหรับใน ประเทศไทย เมืองขอนแก่นเป็น เมืองในอันดับต้น ที่มีแนวคิดเมืองอัจฉริยะที่นำไปสู่ การพัฒนาเมืองแบบขอนแก่น หรือ ขอนแก่นโมเดล จนมาถึงปัจจุบันที่ปรับเป็นรูปแบบการพัฒนาเมือง เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือขอนแก่น สมรัทชิตี้ (Khon Kaen Smart City)  โดยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ฯ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการก่อเกิด ผลักดันและ ขับเคลื่อน ขอนแก่นสมารัทชิตี้


    นายไกรสร กล่าวด้วยว่าจากความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน) และแพลทฟอร์ม YourQR ที่ได้มีการต่อยอด MICE Winnovation โดยการนำนามบัตรดิจิทัล YourQR มาใช้เป็นเทคโนโลยีในการแลกนามบัตรให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนนามบัตรจากนามบัตรกระดาษมาเป็นนามบัตรดิจิทัล เพื่อช่วย ลดการใช้กระดาษ รักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที่ทันสมัยและสะดวกสบายให้แก่สมาชิก และจะมีการขยายผลสู่ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองดิจิทัล และขับเคลื่อนธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น เพื่อก้าวสู่การเป็น ” ขอนแก่น MICE & Smart City ” ต่อไป.

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล

นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์

ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads