วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

สิ้นแล้ว “ปู่ฤาษีโสฬส” บรมครูใหญ่วิชาอาคมแดนอีสาน

สิ้นแล้ว “ปู่ฤาษีโสฬส” บรมครูใหญ่วิชาอาคมแดนอีสาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สิ้นแล้ว “ปู่ฤาษีโสฬส” บรมครูใหญ่วิชาอาคมแดนอีสาน


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ อาศรมปู่ฤาษีโสฬส บ้านโคกก่อง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายเฮง ทองแท่งไทย ประธานกลุ่มเทพประทานพรกรุ๊ป พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ ประทานพรผ่องใส ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี,นางสาวอุมาพรโพธิ์สุดตา บรรณาธิการ และเจ้าของหนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์ และคณะได้ เดินทางมา เข้ากราบสักการะสรีระสังขาร ปู่ฤาษีโสฬส และร่วมทำบุญถวายทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณปู่ฤาษีโสฬส


ปู่ฤาษีโสฬส (บังบด) แห่งอาศรมบ้านโคกก่อง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ท่านเป็นครูธรรมบรรลุสายพระฤาษี สืบสายหลวงพ่อพิบูลย์ จาก วัด พระแท่นบ้านแดงเมืองอุดรธานี ชื่อเดิมนายสมรถ สินธร เป็นบุตรขอบุตรของพ่อนิล -แม่ไว สินธร เกิดที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ 11 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 3 ครึ่ง ที่โรงเรียนบ้านภูเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เสียชีวิต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ด้วยอาการ ของโรคชราตามปกติ หมดอายุขัย ที่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อายุจริง ปู่ 83 ย่าง 84 ส่วนปีเกิดนั้น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2485(อายุตามแจ้งเกิด81)ปู่ท่านบอกว่าสมัยก่อนนั้น คนเฒ่าคนแก่แจ้งเกิดช้า หลักธรรมและคำสอนของ “ปู่ฤาษีโสฬส” บรมครูใหญ่วิชาอาคม แดนอีสาน จะเน้นหนักไปที่การเดินจงกรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักการรักษากาย วาจา ใจ ซึ่งจะทำการบรรจุสรีระสังขารเป็นเวลา 3 เดือน และ กำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads