วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

มข.”จัดหนัก จัดเต็ม!งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” 2566

มข.”จัดหนัก จัดเต็ม!งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” 2566
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มข.”จัดหนัก จัดเต็ม!งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” 2566


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมจัดใหญ่งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” 2566 (Sithan KKU Festival)ในวันที่ 25 – 26 – 27พฤศจิกายน 2566 นี้


  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  พฤศจิกายน 2566  ณ หอศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางธนียา   นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานงานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” 2566 (Sithan KKU Festival) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น , นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ,นายธีรศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ในการนี้มีพ.อ.สหภาพ  บุตรลา  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23, พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , รศ.ดร.นิยม  วงษ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์,  ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณัสถาปัตยกรรมศาสตร์,รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ   ,นางศรีสุภรณ์  ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสื่อมวลชนร่วมงาน


    นางธนียา  นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่าในนาม ตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่มหานครขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีของภาคอีสาน อีกทั้งยังมี ศาสนสถาน แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นที่รู้จักมากมาย ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็น “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”เราจึงเชื่อมั่นว่าจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ในวันที่ 25 – 26 – 27พฤศจิกายน 2566 นี้

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
   ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าตลอดระยะเวลารวมกว่า 60 ปี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาเป็นฐานในการจัดการศึกษา และพัฒนาภาคอีสาน อีกทั้งยังมีศิลปวัฒนธรรม  อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ ที่ได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบันจึงมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ให้เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามประสบการณ์จริง และจากผู้รู้ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2567 – 2570 ผ่านยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2 คือ การบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งปี ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน ยกระดับการจัดงานจากระดับภูมิภาค และระดับสากล อีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบอันสำคัญ 60 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาขุมปัญญาแห่งอีสาน ในหลายปีที่ผ่านมา งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ได้รับเสียงตอบรับที่ดี ทั้งจากประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง มาร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ถึงความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน ฯ           

   
    รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีความหลากหลาย เพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ได้มีโอกาสมาสัมผัสกลิ่นอายงานศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ทั้ง 3 วัน ภายใต้ concept “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม”  โดยวันแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 คือ ศรัทธา ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรและอัญเชิญพระอุปคุต ซึ่งเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ส่วนในช่วงเย็นจะเป็นการแห่พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มกิจกรรม การจัดงานวันที่สอง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566  คือ มหาสนุก พบกับขบวนแห่ “KKU Carnival” และกิจกรรมมหาสนุกอื่นๆ มากมาย และวันสุดท้ายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คือ ปลุกวิถีวัฒนธรรม พบขบวนแห่อันวิจิตรงดงามที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ในขบวนแห่กระทง และการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566


  ส่วน นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ากระผมในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความรู้สึกยินดี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ให้การสนับสนุน การจัดงานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ของชาวอีสานผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย พร้อมยกระดับการจัดงานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 จากภูมิภาคสู่ระดับสากล ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เพื่อสนับสนุนพัฒนาการจัดงาน และให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์


  ทางด้าน นายธีรศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่ากในนามของเทศบาลนครขอนแก่น มีความรู้สึกยินดี ที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 Sithan KKU Festival ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความร่วมมือกันมาโดยตลอดในการจัดงานสีฐานเฟสติวัล โดยทางเทศบาลได้ให้การสนับสนุน ให้พื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์การจัดงาน      ผ่านช่องทางต่างๆ ของทางเทศบาลนครขอนแก่น เช่น การประชาสัมพันธ์ในสื่อของเทศบาล, จอ led , Facebook fan page ของเทศบาล และป้าย Cti Board ทั่วตัวเมืองขอนแก่น


  ตบท้ายที่ รศ.ดร.นิยม  วงษ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวเสริมว่า ภายในงานดังกล่าว จัดแสดงขบวนแห่พญานาค 60 ปี 60 ตน พร้อมด้วยการแสดงเริงระบำผี 600 กว่าตัว เคเคยู คาร์นิวัล เป็นภาษาไทยที่เป็นคำที่ง่ายๆน่ารัก เพื่อไม่ให้ดูแล้วน่ากลัว ก็คือเริงระบำผีสางก็จะเห็นการเริงระบำผีสางในจังหวัดเลย เช่น ผีน้ำ ผีตาโขน จริงๆแล้วในภาคอีสานเป็นดินแดนแห่งผี เพราะฉะนั้น ผี 1,2,3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจะสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่คือเป็นภาพจับ ผีมม็วด และผีก๊อกแก๊กนางไหทั้งหมดประมาณ 600 กว่าตัวที่จะเริงระบำ ที่เรียกว่าแดนซ์ แดนซ์แอนด์ทูคาร์นิวัล อย่างผีเป้ายังไม่ แต่ทางเราจะเก็บให้หมด อันนี้เรามี 600 กว่าผีก็เหนื่อยเต็มทีแล้ว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads