วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
“ม.ขอนแก่น”เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

“ม.ขอนแก่น”เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

“ม.ขอนแก่น”เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 2567 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในชื่อทีม “ของแทร่” ลงพื้นที่พร้อมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทย จาก โฮมฮัก คลินิกการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มเกลือสินเธาว์สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ่อเกลือบ้านบ่อ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น


กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พท.ภ.จิดาภา อาบสุวรรณ และ นายทศพล ฉายประสาท เจ้าของกิจการโฮมฮัก คลินิกการแพทย์แผนไทย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ เกลือกับการแพทย์แผนไทย ประโยชน์และการนำมาใช้ ได้แก่ การสะตุเกลือ และการแปรรูปเกลือ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกลือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มชุมชน


พท.ภ.จิดาภา อาบสุวรรณ และ นายทศพล ฉายประสาท เจ้าของกิจการโฮมฮัก คลินิกการแพทย์แผนไทย ได้เสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายเกลือด้วยกิจกรรมย่ำเกลือเพื่อผ่อนคลาย และการยืดเหยียดร่างกายล้างคูคลอง เพื่อเป็นกิจกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นประกอบกับท่ายืดเหยียดที่ทำให้ผ่อนคลายเส้นและกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งสัมผัสคุณสมบัติต่างๆ ของเกลือสมุนไพรสปาจากการย่ำเกลือ ทั้งสูตรเย็นและสูตรร้อน ซึ่งสามารถจัดเป็นกิจกรรมต้อนรับแขก ผู้เยี่ยมชมและประชาชนในชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจ.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD