วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
“กฟก.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ในการเจรจาขอชำระหนี้แทน

“กฟก.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ในการเจรจาขอชำระหนี้แทน

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

“กฟก.ขอนแก่น” ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ในการเจรจาขอชำระหนี้แทน

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ การชำระหนี้แทน ระหว่างสถาบันเจ้าหนี้และเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯเกี่ยวกับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูฯ ในเรื่องการฟื้นฟูอาชีพ และการจัดการหนี้และชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ การชำระหนี้แทน


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายสานิต เชิดโคกสี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการสร้างความเข้าใจการเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของเกษตรกร สมาชิก ซึ่งมีนายประดิษฐ์ สิงสง รองประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่น นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี คณะอนุกรรมการเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และทีมงานจัดการหนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา สาขาจังหวัดขอนแก่น ในการนี้นายพิษณุ นามศรี ประธาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำเภอพระยืน ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น,นายสุพรรณ จิตชื่น กรรมการฯ,นายสุบิน ลากุล กรรมการฯ,นายทองสูญ คุณทะวงศ์ กรรมการฯ,นางเข็มพร ใจขาน กรรมการฯ, นางสาวเครือวัลย์ อุนผางผู้ตรวจสอบกิจการฯ,นางสาวปิ่นชฎา บำเพ็ญเลิศวงศ์ ผู้จัดการ ฯและ เกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ที่ขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตรกร และขึ้นทะเบียนหนี้ เป็นที่ เรียบร้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการเจรจาขอชำระหนี้แทน จำนวน 12 ราย ร่วมรับฟังการชี้แจง

  นายสานิต เชิดโคกสี หน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า สำหรับวันนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น มาลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยกับทางคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พระยืน เพื่อจะพูดคุยเรื่องหลักเกณฑ์การเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองฟื้นฟูฯที่เป็นหนี้อยู่ที่สหกรณ์ยูเนี่ยนพระยืน แห่งนี้ เพราะฉะนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางสหกรณ์ฯเป็นอย่างดีและชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการทำงานร่วมกัน แล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรณ์ กับกองทุนฟื้นฟูฯ ประมาณ 10 กว่าราย ในวันนี้ทางคณะกรรมการ กฟก .ขอนแก่น กับทางผู้จัดการสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนพระยืน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่ง ทางกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรสาขาขอนแก่น ก็จะได้เดินต่อในเรื่องรายอื่นต่อไปในเรื่องของการเข้าชำระหนี้ในราย อื่นต่อไปก็ได้นำเรียนทางกรรมการฯให้ทราบหลักเกณฑ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว


ด้าน นายพิษณุ นามศรี ประธาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำเภอพระยืน ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น กล่าวว่าวันนี้ถือ ทางหัวหน้าสำนักงาน ตลอดจนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ได้มาให้ความรู้ให้อะไรกระจ่างหลายอย่าง พี่น้องผู้ใด ที่ได้รับฟังการชี้แจง โปรดช่วยนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาในวันนี้นำไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ได้รับทราบเป็นการต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดี ต่อตัวของเกษตรกร.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD