วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
คนดังเมืองขอนแก่น ลอยลำเข้ารอบ 2 เพียบ ทั้ง ‘อดีต สว.อัษฎางค์- หมอเปรม -นิมิต ตราชู ’

คนดังเมืองขอนแก่น ลอยลำเข้ารอบ 2 เพียบ ทั้ง ‘อดีต สว.อัษฎางค์- หมอเปรม -นิมิต ตราชู ’

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

คนดังเมืองขอนแก่น ลอยลำเข้ารอบ 2 เพียบ ทั้ง ‘อดีต สว.อัษฎางค์- หมอเปรม -นิมิต ตราชู ’


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ มีผู้สมัคร ส.ว.ที่ กกต.ประกาศรับสมัครรวมทั้งสิ้น 689 คนจาก 26 อำเภอ สูงสุดคือ อำเภอเมืองขอนแก่น 205 คน รองมาคืออำเภอกระนวน และบ้านไผ่ ส่วนอำเภอที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคือ อำเภอซำสูง มีผู้สมัคร 3 คน ใน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มละ 1 คน มีผู้สมัครครบทั้ง 26 อำเภอ โดยกลุ่มสาขาอาชีพที่มีผู้สมัครสูงสุดคือ กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา 127 คน รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ 100 คน มีบุคคลดังที่มีชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ 2 ไปสู่ระดับจังหวัด อาทิ ดร. อัษฎางค์ แสวงการ,นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีต ส.ส., ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ,ดร.ศักดิ์ดาเดช ทาซ้าย อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ อดีตนายอำเภอชุมแพ, นายประสาท พิมพ์สุข อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง  นางสาวนิมิต  ตราชู ซึ่ง มาลำดับที่ 1 ทั้ง 2 รอบ เป็นตัวเก็งของ กลุ่มสตรี, นางนภธร อัครธรสกุล(ครูแฝด), นายสมบูรณ์ ยะมุณี, นายภพพล เกษมสันต์ณ อยุธยา และนายชัยนรินทร์ เพ็ชรแสน

ขณะที่ ผอ.กกต.ขอนแก่น ยืนยันว่า ภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้สมัครที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 58 คน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เปิดหีบ และให้ผู้สมัครลงคะแนน โดยใช้เวลาเพียง 20 นาที การลงคะแนนก็แล้วเสร็จ โดยเฉพาะอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้ผ่านการเลือกในระดับอำเภอ 58 คน และยังไม่ได้รับรายงานความผิดปกติ โดยหากมีผู้สมัครที่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนได้ที่กกต.ส่วนภาพรวมการเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ ใน จ.ขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้มีสมัครที่มีสิทธิเลือกในรอบแรกสูงสุด 194 คน น้อยสุด คือ อ.ซำสูง 3 คน ซึ่ง ทั้ง 3 ก็ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพ ในระดับอำเภอ และเข้าสู่การเลือกในระดับจังหวัด โดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีผู้สมัครไม่เกิน 5 คน ส่วนผลการเลือก โดยผลการเลือกรอบ2 ของอำเภอเมืองขอนแก่น มีผู้ผ่านการเลือก เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ 58 คนเพื่อเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิ.ย.2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นต่อไป


สามารถดูรายชื่อทั้งหมด ได้ที่บัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ สว.อ.55 จังหวัดขอนแก่น https://drive.google.com/drive/mobile/folders1rTZbV_bZzfa1mmLTyU47Fjrzyk0J1fUxusp=sharing&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR31oo2GsQWzXCYQroUJ5m2tEN2Pp3fHwXxbPgvU5_cG9mUjX_hm5kryvFE_aem_AVo04NQ2YNUah0HFWYZjFyT0znRJfvonsU_e2PwkewDjg5JZ0JavAlyJdgkRG6Z10RLtYKCFUJpktcKJOtGfVJ8C.

 

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD