วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน พร้อมใจปรับปรุงโรงพักเพื่อให้บริการประชาชน

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน พร้อมใจปรับปรุงโรงพักเพื่อให้บริการประชาชน

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.กระนวน พร้อมใจปรับปรุงโรงพักเพื่อให้บริการประชาชน

สภ.กระนวน ตลอดจนคณะกรรมการ กต.ตร.ภาคประชาชน ร่วมประชุม และเตรียมการปรับปรุงอาคาร สถานที่เพื่อสร้างอาคารรองรับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาติดต่อราชการและลานจอดรถให้มีความสะดวกสบาย ไม่แออัด การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ ได้งบประมาณจากการจัดกิจกรรมและร่วมบริจาคของภาคเอกชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.67 นายนพดล สวัสดิ์ซิตัง ประธาน กต.ตร.สภ.กระนวน พร้อมด้วยพ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน ตลอดจนคณะกรรมการ กต.ตร.ภาคประชาชน ร่วมประชุม และเตรียมการปรับปรุงอาคาร สถานที่เพื่อสร้างอาคารรองรับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาติดต่อราชการและลานจอดรถให้มีความสะดวกสบาย ไม่แออัด โดยมีคณะกต.ตร.สภ.กระนวน พร้อมด้วย รองผกก.,สว.ตร.สภ.กระนวน ร่วมดูสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว


พ.ต.อ.ประศาสตร์ แน่นอุดร ผกก.สภ.กระนวน กล่าวว่าการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ ได้งบประมาณจากการจัดกิจกรรมและร่วมบริจาคของภาคเอกชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด สถานีตำรวจเป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ในการรักษาความรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการและการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน จึงเป็นภารกิจหลักของกรมตำรวจ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงาตำรวจจะอยู่ที่ผลการปฏิบัติของสถานีตำรวจ หากมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ
โดยเน้นหลักประสิทธิภาพ คุณภาพโปร่งใส และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ย่อมทำให้เกิดความพึงพอใจ แก่ประชาชน และทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในฐานะ “ตำรวจเพื่อประชาชน” ดียิ่งขึ้น ดังนั้น สภ.กระนวน จึงได้จัดทำสถานที่เพื่อสร้างอาคารรองรับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาติดต่อราชการและลานจอดรถให้มีความสะดวกสบาย ไม่แออัด.

 

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD