วันพุธ 15 กรกฎาคม 2020

รร.กัลยาณวัตร ขอนแก่น จัด “99 ปีนางฟ้ามินิมาราธอน 2019”

รร.กัลยาณวัตร ขอนแก่น จัด “99 ปีนางฟ้ามินิมาราธอน 2019”

รร.กัลยาณวัตร ขอนแก่น จัด “99 ปีนางฟ้ามินิมาราธอน 2019″

นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสิริกุล

         นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสิริกุล ผอ.รร.กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าในปี 2562 โรงเรียนกัลยาณวัตรจะครบรอบ 99 ปีเพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนมาเป็นเวลานาน ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม 99 ปีนางฟ้ามินิมาราธอน 2019″ ขึ้น

     เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อนักเรียน คณะครู บุคลากรของโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นการจัดหาทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและกรีฑาของโรงเรียนกัลยาณวัตร ในการเดิน ทางไปแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆรวมทั้งเป็นการจัดหาทุน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนกำหนดการจัดแข่งขันในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 โดยประเภทของการแข่งขันแบ่งตามกลุ่มอายุคือประเภท Fun run ระยะทาง 5.4 กิโลเมตรเป็นชาย สีรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี/16- 29 ปี นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นหญิง 4 รุ่นคือรุ่นต่ำกว่า 15 ปีถึง 16 ปีและ 29 ปี 30 ปี นักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรประเภท Mini marathon ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ชาย (7 รุ่น)ต่ำกว่า 15 ปี/16 -19 ปี/20-29 ปี/30-30 ปี/40-49 ปี/50-59 ปี/60 ปีขึ้นไป หญิง (6 รุ่น) ต่ำกว่า 15 ปี/16-29 ปี/30-30 ปี/40-49 ปี/50-59 ปี/60 ปีขึ้นไป

        นายประวิทย์กาสา กล่าวถึงเส้นทางการแข่งขันและอัตราค่าสมัครว่าประเภท Fun run (5 กม.) กิโลจุดเริ่มวิ่งและเส้นชัย ใช้ประตูหลังโรงเรียนกัลยาณวัตร- บึงแก่นนคร-ประตูหลังโรงเรียนกัลยาณวัตร ประเภท Mini maratho (11.5 กม.)ใช้จุดเดียวกันกับประเททFun run บึงแก่นนคร-วัดหนองแวง พระอารามหลวง-ทางบายพาสขอนแก่น-ถนนหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์-บึงแก่นนคร-ประตูหลังโรงเรียนกัลยาณวัตร

        โดยค่าสมัคร VIP 1,000 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล สามารถลงแข่งขันในระยะทางใดก็ได้ Fun run 5 กม.ค่าสมัคร 250 บาท จะได้เสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล 1,000 คนแรก Mini maratho11.5 กม.ค่าสมัคร 350 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัลจำนวน 2,000 คนแรกและนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตรค่าสมัคร 100 บาท จะได้เหรียญรางวัล 500 คนแรก และซึ่งการสมัคร ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนสมัครด้วยตนเองนั้นเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 ส.ค.2562 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 089 -6 1 9 5 7 9 8 , 0 8 2- 1 9 6 4 1 7 9, 0 8 1- 8 8 1 3 7 7 8 และ 0 8 1- 4 7 0 7 1 1 4

About The Author

Related posts