วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร รำบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ในโอกาส 100 ปี ทั้งโรงเรียน กว่า 4,000 คน

รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร รำบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ในโอกาส 100 ปี ทั้งโรงเรียน กว่า 4,000 คน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร รำบวงสรวงเจ้าแม่สำอาง ในโอกาส 100 ปี ทั้งโรงเรียน กว่า 4,000 คน

       เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ม.ค.ที่ บริเวณ รร.กัลยาณวัตร ถ.กลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นาย ประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผอ.รร.กัลยาณวัตรเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ และรำบวงสรวงศาลเจ้าแม่สำอาง เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งรร.กัลยาณวัตร โดยมี นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี อดีต ผอ.สพม.25 นายลิขิต เพชรผล อดีต กศจ.ขอนแก่น นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา อดีต ผอ.(เชี่ยวชาญ)รร.กัลยาณวัตร นางลัสดา กองคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.กัลยาณวัตร อดีตผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมในพิธีกว่า 4,000 คน

   นาย ประวิทย์กาสา ผอ.รร.กัลยาณวัตร กล่าวว่าเนื่องในโอกาสปีใหม่และในปีนี้เป็นปีที่ รร.กัลยาณวัตรครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ และรำบวงสรวงศาลเจ้าแม่สำอาง ขึ้นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนคือ ศาลเจ้าแม่สำอาง เจ้าแม่สำอาง เป็นผู้บริจาคที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ทางโรงเรียนนิยมเรียกศิษย์ของโรงเรียนว่า ลูกนางฟ้า หมายถึง ลูกของเจ้าแม่สำอาง พร้อมทั้งแต่งเพลงมาร์ชเจ้าแม่สำอางค์ไว้เป็นเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน อีกทั้งสร้างหอประชุมของโรงเรียนโดยใช้นามของเจ้าแม่สำอาง มาเป็นอนุสรณ์ชื่อ หอประชุมสิริสำอางค์

   นายประวิทย์กาสา กล่าวด้วยว่าปัจจุบันโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งคำว่า”กัลยาณวัตร” มีความหมายว่า การประพฤติ ปฏิบัติตัวในทางที่ดี โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดชั้นเรียน 81 ห้องเรียน โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นสถาบันพัฒนาคุณค่าคน ซึ่งในแต่ละปีมีนักเรียนสามารถ สอบเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ในปี 2559 จำนวน 578 คน และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกประมาณ 200 คน โดยสถาปนาเมื่อวันที่ 9สิงหาคม พ.ศ. 2463

   ซึ่งโรงเรียนกัลยาณวัตรได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ทั้งหมด 4 ปี ได้แก่ พุทธศักราช 2526 ในสมัยผู้อำนวยการดุษฎี พงศ์ศาสตร์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ พุทธศักราช 2533 ในสมัยผู้อำนวยการภัทรพร พัชรินทร์ศักดิ์ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ พุทธศักราช 2541 ในสมัยผู้อำนวยการจริยา สารการ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ พุทธศักราช 2554

ในสมัยผู้อำนวยการลิขิต เพชรผล รางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษโรงเรียนกัลยาณวัตร  และแพุทธศักราช 2562 รับรางวัลรักษามาตรฐานระดับเงิน ปีที่ 2 ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

   นาย ประวิทย์กาสา กล่าวอีกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงของทางโรงเรียน และของประเทศ อาทิเช่น นายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายเดชา ชาสงวน นักดนตรีพื้นบ้านอีสาน นักเป่าแคนชนะเลิศแห่งประเทศไทยน.ส.ณฐิชา ทะวะลัย หรือปุ้ย ผู้หญิงดินดิน นักร้อง/นักแสดง นายสหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล นักร้อง/นักแสดง นายศรราม บางบุญนาค นักกรีฑาทีมชาติไทย และนายชาญวิทย์ ลัภโต อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง Bright TV ปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจช่อง 7 เป็นต้น. 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads