วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2020

อ.มัญจาคีรี จัดงาน “สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทย”

อ.มัญจาคีรี จัดงาน “สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทย”
Header Ads
Header Ads

อ.มัญจาคีรี จัดงาน “สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทย ร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร”เนื่องในวันสตรีไทย

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยนางชลิตา พลอยสุภา ภริยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีไทย “สตรีเมืองแคน แดนผ้าไทยร่วมใจแก้จน สร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยมี นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมัญจาคีรี จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลทุกตำบล จำนวน 100 คน ร่วมงาน


นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี กล่าวว่าภายในงานมีวิทยากรผู้ชำนาญการและทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทย และ การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยผ้าไทย บรรยายและสาธิต กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมการตลาด และการส่งเสริมการสวมและใช้ผ้าไทย พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการผลความสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการ #คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น โดยข้าราชการคู่เสี่ยวและครัวเรือนเป้าหมาย Best practice ของอำเภอนำผลิตผลพืชผัก ที่ได้รับการส่งเสริมมาจัดแสดงและจำหน่าย


“วัตถุประสงคการจัดงานเพื่อมุ่งหวังที่จะให้สตรีเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตามกิจกรรมทั้งสามประการข้างต้น ให้สำเร็จในอนาคต เกิดความยั่งยืน”นายณัฐภัทร กล่าว

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads