วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ และแม่สมทบ จ .ขอนแก่น 92 ท่านและกัลยาณมิตร ที่บริจาคท่านละ 50,000. บาทสองท่าน

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ และแม่สมทบ จ .ขอนแก่น 92 ท่านและกัลยาณมิตร ที่บริจาคท่านละ 50,000. บาทสองท่าน
Header Ads
Header Ads

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ และแม่สมทบ จ .ขอนแก่น 92 ท่านและกัลยาณมิตร ที่บริจาคท่านละ 50,000. บาทสองท่าน

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 7 ส.ค.ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ในการร่วมทำความดี ระลึกถึงคุณแม่ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมีนางปราณี ธีรภานุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น นายภาษิต ภูแต้มนิล ผอ.ร.ร.การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น แม่สมทบ
ตลอดจน องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการ และสมาชิกซอนต้า สมาชิกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน

นางปราณี  ธีรภานุ

   นางปราณี  ธีรภานุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากการที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงาน/องค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ ในจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น


   นางปราณี กล่าวด้วยว่าในนามสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น /แม่สมทบและกัลยาณมิตร ทุกท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานสานฝันมอบของให้น้องๆโรงเรียนคนตาบอด

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 2. เพื่อดำเนินการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 3.เพื่อสานฝันและนำสิ่งดีๆมามอบให้เด็กๆในวันนี้ และ 4. เพื่อให้น้องๆซึ่งอยู่ในโลกมืด ให้ได้รับความอบอุ่นและกำลังใจในการดำรงชีวิต อยู่ในสังคม


นางปราณี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นได้ทำเป็นประจำทุกปี กิจกรรมประกอบไปด้วยมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬา/เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ปีนี้สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ จึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมเพื่อสานฝันและมอบของให้น้องโรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น โดยดิฉันขอเป็นตัวแทนคุณแม่ทุกท่านที่มาในวันนี้ขอให้ น้องโรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นทุกคนมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขตลอดไป.

 

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads