วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“กฟก.ขอนแก่น” ตรวจเยี่ยมแนะนำเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน

“กฟก.ขอนแก่น” ตรวจเยี่ยมแนะนำเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กฟก.ขอนแก่น” ตรวจเยี่ยมแนะนำเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน


กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่แนะนำเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ไปชำระเงินบางส่วนกับ กฟก.ที่เป็นหนี้ โดยการรีบไปปรับโครงสร้างหนี้ และขยายระยะเวลา ในการชำระออกไปอีก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจะได้ผ่อนชำระหนี้ได้อย่างสบายสบาย


เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นายรังสิต ชูลิขิต อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่น กำกับดูแล เกษตรกร สมาชิก ของกองทุน ฯพื้นที่โซน 1 อำเภอเมืองอำเภอบ้านฝางและอำเภอพระยืน โดยมี นายชูไทย วงศ์บุญมี,นายคำสังข์ พลหาญ อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ตลอดจน น.ส.สุดารัตน์ นาระคล,น.ส.ศศิธร นครไธสง เจ้าหน้าที่ กฟก.สำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่พบเกษตรกร
โดยจุดแรกเข้าพบนางอรทัย กุระขันธ์ บ้านเลขที่ 17 หมู่ 4 บ้านหินฮาว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตามที่ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่นได้ลงติดตามลูกหนี้นายทองสุข แสงยุติธรรม นั้นขอรับรองว่านายทองสุข แสงยุติธรรม ได้เสียชีวิตแล้วประมาณปี พ.ศ.2561 ซึ่งได้อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นหนี้สถานันการเงินสหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด ยอดเงินที่ทำสัญญา 28,750 บาท ค้างอยู่ 10 งวด ครบกำหนด สัญญา 10/8/64 โดยใช้บุคคลค้ำประกัน


ส่วนรายที่สองได้เข้าพบ นายอุดม วงศ์คำจันทร์ 6/1 หมู่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บวชเป็นพระ หรือพระอุดมสุจินโน เจ้าอาวาสวัดขันธสีมา ยอดหนี้เดิม 67,500 บาท ยอดหนี้คงค้าง35,243.98 บาท แผนการชำระเงินคืน 10 งวด
เป็นหนี้สถานันการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านฝาง โดยใช้ที่ดินค้ำกัน
ส่วนรายที่ 3 ชื่อ นายพนม แถมพรมสี ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น เป็นหนี้สถานันการเงินสหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด ใช้บุคคลค้ำประกัน ยอดหนี้ทำสัญญา 29,250 บาท ยอดรวมเงินต้นที่ค้างชำระ 25 ,855 ค้างชำระ 6 งวด ครบกำหนดสัญญา 18 /8/64
และรายที่ 4 นางวาสนา ประวัติทา ตำบลโนนฆ้องอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สถาบันเจ้าหนี้สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ใช้บุคคลค้ำประกันยอดเงินที่ทำสัญญา 27,750 บาท เงินต้นคงเหลือ 27,750 คงค้างชำระ 5 งวด ครบกำหนดสัญญา

นายรังสิต ชูลิขิต

นายรังสิต ชูลิขิต กล่าวว่า แผนการลงพื้นที่โครงการติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนในรายที่ผิดนัดชำระ(ขั้นเร่งด่วน) สำหรับ เกษตรกร ที่ไม่ได้ชำระ ต้นพร้อมดอกเบี้ย ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป โดยการมาดูการประกอบอาชีพ ที่มาแหล่งที่มาของรายได้เป็นอย่างไร พร้อมทั้งแนะนำในการชำระหนี้การผ่อนผัน ในส่วนอำเภอบ้านฝาง มี เกษตรกรที่ติดค้างชำระหนี้ มีประมาณ 12 ราย วันนี้ลงพื้นที่พบเกษตรกรจำนวน 4 ราย ซึ่งมีเกษตรกรที่ติดค้างชำระหนี้เกิน 3 งวด จำนวน 8 รายที่ขาดการชำระหนี้ เกิน 3 ปี


ซึ่งเร็วนี้ ในวันที่ 29 เม.ย.64 ที่ผ่านมา ทาง กฟก. มาให้เกษตรกร สามารถชำระโดยไม่มีดอกเบี้ย กับค่าปรับ ซึ่งทาง กฟก.ผ่อนผันให้ ส่วนในวันนี้กรณีที่มาพบเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้แล้วไม่พบ ก็จะมีการทำบันทึก โดยให้ผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนเซ็นรับรอง เพื่อเป็นการยืนยันรับรองว่าทาง กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ติดตามหนี้ให้รับสภาพการชำระหนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
“แนะนำเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ไปชำระเงินบางส่วนกับ กฟก.ที่เป็นหนี้ โดยการรีบไปปรับโครงสร้างหนี้ และขยายระยะเวลา ในการชำระออกไปอีก ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจะได้ผ่อนชำระหนี้ได้อย่างสบายสบาย”นายรังสิต กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads