วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “นร.ร.ร.นางฟ้า กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น”คว้า 2 รางวัลชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

 “นร.ร.ร.นางฟ้า กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น”คว้า 2 รางวัลชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “นร.ร.ร.นางฟ้า กัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น”คว้า 2 รางวัลชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25


  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นได้รับรายงานจาก ดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์มาว่า  งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25  ( The Twenty -Fifth Young Scientist Competition :YSC2023 )รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


   ผลการแข่งขัน โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 2 รายการ และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศต่อไป ดังนี้ โครงงาน : การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมจำแนกความอ่อนแก่ของมะพร้าวน้ำหอมจากภาพถ่าย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก     เจ้าของโครงงาน :นางสาวพิชญาศิณี พุทธโพธิ์ศรี ม.5/15,นางสาวเลิศลักษณ์ ศรีสุพรรณ ม.5/15และนางสาวภิชฎาภรณ์ พิมพ์โคตร ม.5/15 ซึ่งมีครูที่ปรึกษา ได้แก่ นายวีรยุทธ ทองแดง ,นายอาทิตย์  แก้วภราดัย โครงงาน : การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเพิ่มปริมาณการผลิตแตนเบียน Anagyrus Lopezi ในการเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูและเสริมประสิทธิภาพการเบียนด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมการเบียน   เจ้าของโครงงาน :นางสาวมนปริยา นันทพล ม.5/14,นางสาวอภิญญา นุชพุ่ม ม.5/14,นายภคพล เนตรทิพย์ ม.5/14 โดยมีครูที่ปรึกษา :นายวีรยุทธ ทองแดง


   น.ส.พิชญาศิณี พุทธโพธิ์ศรี ม.5/15 ตัวแทนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้กล่าวขอขอบพระคุณฝ่ายบริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการดร.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ ฝ่ายอำนวยการที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ขอบพระคุณคุณครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน (คุณครูวีรยุทธ ทองแดง ,คุณครูกิติภัค ชูวงศ์,คุณครูพิมพ์กมล พลอ่อนสา ,คุณครูสุกัญญา แสนทวีสุข) ไว้ ณ ที่นี้


 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads