วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

ร.ร.อนุบาลขอนแก่น “เปิดโลกมหัศจรรย์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

ร.ร.อนุบาลขอนแก่น “เปิดโลกมหัศจรรย์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ร.ร.อนุบาลขอนแก่น “เปิดโลกมหัศจรรย์”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย

โครงการค่ายวิชาการ “เปิดโลกมหัศจรรย์” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย มีหัวใจในการจัดการเรียนรู้สำคัญคือ “กระบวนการสืบเสาะ” ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ยกระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ (Inquiry) เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสักเกต คิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง วางรากฐานทักษะการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว จนเติบโตเป็นทรัพยกรณ์มนุษย์ที่มีคุณภาพต่อประเทศไทย


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดทำโครงการค่ายวิชาการ “เปิดโลกมหัศจรรย์” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ที่หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายประจวบ ศิริภักดิ์ ประธานในพิธีเปิด นายนิรุจน์ นครศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดร.ธนพัช จั้นทนามศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมฐานของโครงการ โดยนางวิภาภณ์ นามโคตรู หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นผู้นำเยี่ยมชมฐานวิชาการต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 311 คน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสายชั้น จำนวน 35 คน

 

นายประจวบ ศิริภักดิ์
นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงการค่ายวิชาการ “เปิดโลกมหัศจรรย์” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย มีหัวใจในการจัดการเรียนรู้สำคัญคือ “กระบวนการสืบเสาะ” ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม วิสัยทัศน์ของโครงการยกระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ (Inquiry) เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักสักเกต คิด ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง วางรากฐานทักษะการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว จนเติบโตเป็นทรัพยกรณ์มนุษย์ที่มีคุณภาพต่อประเทศไทยปลูกฝังแนวทางการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยคำนึงถึงบริบทในท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ “เปิดโลกมหัศจรรย์” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยวันนี้ ทำให้โครงการประสบความสำเร็จเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์


พร้อมกันนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุขธิดา สุขเสน (น้องใบบัว)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเยนอนุบาลขอนแก้น ที่คว้าแชมป์การแข่งขันสมาร์ทเบรน ชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ 21 ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ประเภทอายุไม่เกิน 9 ปี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ตลอดจนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพล โรจน์เพียรธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับอายุ 9-10 ปี การแข่งข้นอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 2023).

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads