วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน”วันมหิดล”

คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน”วันมหิดล”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน”วันมหิดล”

คณะแพทยศาสตร์ มข. วางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 วันมหิดล ประจำปี 2566 วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย


วันนี้ (24 ก.ย. 66) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ,คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนโรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายกสมาคม , สโมสร , องค์กรการกุศลต่างๆ ร่วมถวายพวงมาลัย และวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566


โดยวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญานามจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads